AKP'den dört yeni KHK: 2 televizyon kapatıldı, yüzlerce ihraç...

OHAL kapsamında 4 yeni Kanun Hükmünde Kararname Resmi Gazete’de yayımlandı.

AKP'den dört yeni KHK: 2 televizyon kapatıldı, yüzlerce ihraç...

15 Temmuz darbe girişiminden sonra ilan edilen ve daha sonrasında ikinci kez uzatılan Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında, hazırlanan 682, 683, 684 ve 685 sayılı 4 yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK), Resmi Gazete’de yayımlandı..

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 682, 683, 684 ve 685 sayılı kararnamelere göre:

-Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu’nun kurulması kararlaştırıldı.

-367 kişi görevinden ihraç edildi.

-124 kişi göreve iade edildi.

– Yerel yayın yapan onTV ve Kanal 12 adlı medya kuruluşları kapatıldı.

OHAL Komisyonu kuruldu

685 Sayılı KHK ile Milli Güvenlik Kurulunca devletin “milli güvenliğine” karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olduğu gerekçesiyle başka bir idari işlem tesis edilmeksizin doğrudan kanun hükmünde kararname hükümleri ile tesis edilen işlemlere ilişkin başvuruları değerlendirmek ve karara bağlamak üzere “Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu” kuruldu.

Komisyona verilen yetkiler kapsamında doğrudan kanun hükmünde kararnameler ile tesis edilen işlemler hakkında, kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarma ya da ilişiğin kesilmesi, öğrencilikle ilişiğin kesilmesi, dernekler, vakıflar, sendika, federasyon ve konfederasyonlar, özel sağlık kuruluşları, özel öğretim kurumları, vakıf yükseköğretim kurumları, özel radyo ve televizyon kuruluşları, gazete ve dergiler, haber ajansları, yayınevleri ve dağıtım kanallarının kapatılması, emekli personelin rütbelerinin alınması gibi görev alanları yer aldı.

Komisyon kararlarına itiraz hakkıyla birlikte  iç hukuk yolu tükenmeden AİHM’e gidilemeyecek. Böylelikle AİHM kararlarının bir süre önü alındı.

Gözaltı süreleri

Yayınlanan kararnamede gözaltı süreleriyle ilgili şöyle bir madde bulunuyor: “Gözaltı süresi, şüphelinin yakalama yerine en yakın hâkim veya mahkemeye gönderilmesi için zorunlu süre hariç, yakalama anından itibaren yedi günü geçemez. Delillerin toplanmasındaki güçlük veya şüpheli sayısının çokluğu nedeniyle Cumhuriyet savcısı, gözaltı süresinin yedi gün süreyle uzatılmasına yazılı olarak emir verebilir.”