AKP geceyarısı 'mesai'deydi: Meyve suyu, limonata ve gazoza yüzde 10 ÖTV geldi!

TBMM'de AKP'nin "Torba tasarı"sında yer alan maddelerden biri de meyve suyu ve diğer gazlı içeçeceklere ÖTV'yi öngörüyor.

AKP geceyarısı'mesai'deydi: Meyve suyu, limonata ve gazoza yüzde 10 ÖTV geldi!

TBMM’de AKP’nin hazırladığı Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nın üçüncü bölümünde yer alan 56-83. maddeler kabul edildi.

Görüşmeler sırasında verilen önergeyle tasarının 76. maddesindeki meyve sularına ilişkin düzenlemede de değişikliğe gidildi. Buna göre tasarının ilk halinde yüzde 20 olarak öngörülen vergi oranı yüzde 10’a düşürülürken, kapsam ise genişletildi.

Buna göre, sade gazoz, meyveli gazoz, limonata, nektar, alkolsüz bira, enerji içeceği, soğuk çay ve meyveli içeceklerden yüzde 10 ÖTV alınacak. Sebze suları, yüzde yüz meyve suları, doğal mineralli doğal maden suyu ile üretilmiş, tatlandırılmış, aromalandırılmış meyveli-gazlı içecekler (meyveli soda) ise kapsam dışında tutuldu. 

Tasarı kapsamında kabul edilen diğer bazı maddeler şöyle:

Lojmanlar satılıyor

Tasarı kapsamında Hükümet, 10 yılını doldurmayan yeni lojmanları da satış listesine ekledi. Buna göre savunma, güvenlik, adalet ve istihbarat hizmetlerini yürüten personel tarafından kullanılanlar hariç olmak üzere genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin, döner sermayelerin, fonların, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları hariç özel kanunla kurulmuş diğer kamu idarelerinin, KİT’lerin ve bunların bağlı ortaklıkları ile müesseselerinin ve sermayesinin yüzde 50’den fazlası kamuya ait diğer ortaklıklar ve şirketlerin mülkiyetinde veya tasarrufunda bulunan kamu konutları satılacak. Maliye Bakanlığı verilerine göre Haziran 2017 tarihi itibarıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarının portföyünde 238 bin 745 adet lojman bulunuyor. 

Turizm şirketlerine kira kıyağı

Turizm yatırımcıları kira sürelerini 49 yıla uzatabilecek, isterlerse tesislerin olduğu yerleri satın alabilecek.
Kamu taşınmazları üzerinde turizm yatırımı gerçekleştirilmek amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığınca adına kesin tahsis yapılan, Orman ve Su işleri Bakanlığınca adına kesin izin verilen veya Maliye Bakanlığınca lehine irtifak (üst) hakkı tesis edilen yatırımcı ve işletmecilerin kesin tahsis, kesin izin veya irtifak hakkı süreleri, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde başvurulması halinde yeniden sözleşme düzenlenmek suretiyle 49 yıla kadar uzatılabilecek.

Ayrıca Orman ve Su İşleri Bakanlığınca milli park ve tabiat parklarında konaklama amaçlı turizm yatırımı gerçekleştirilmek amacıyla 29 yıla kadar kiralama yapılan yatırımcı ve işletmecilerin kira sözleşmeleri 29 yıla veya ittifak haklarına dönüştürülmek suretiyle 49 yıla kadar uzatılabilecek.

İzinsiz tütün satana hapis

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlar ile ticari amaçla, makaron veya yaprak sigara kağıdını, içine kıyılmış tütün, parçalanmış tütün ya da tütün harici herhangi bir madde doldurulmuş olarak satanlara, satışa arz edenlere, bulunduran ve nakledenlere üç yıldan altı yıla kadar hapis cezası verilecek.