Adil Gür referandum anketi ile ilgili bazı sonuçları açıkladı

A&G anket şirketi tarafından yapılan referandum anketinin bazı sonuçları açıklandı

Adil Gür referandum anketi ile ilgili bazı sonuçları açıkladı

A&G şirketinin 3 bin kişiyle yüz yüze görüşme yöntemiyle gerçekleştirdiği araştırmadan çıkan sonuçlara göre referanduma katılımın yüzde 89,7’ye ulaştığı görüldü. Ancak anketteki Evet, Hayır oranlarının paylaşılmaması ise dikkatleri çekti.

Adil Gür tarafından yapılan açıklamaya göre, araştırma, 25-27 Şubat 2017 günleri Türkiye genelinde 7 coğrafi bölgede, 42 ilde, 126 mahalle-köy ve beldede, 18 yaş ve üstü 1.511’i kadın, toplam 3 bin 27 katılımcıyla, hanede yüz yüze görüşme metoduyla yapılmıştır. 

Örneklemin seçilmesinde çok aşamalı-tabakalı-tesadüfi yöntem, görüşülecek katılımcıların belirlenmesinde ise cinsiyet ve yaş kotası uygulanmıştır. Örneklem seçilirken TÜİK ve Maliye Bakanlığı verilerinden faydalanılmıştır. Örneklemde ilçe, kır-kent ağırlığına uyulmuştur.

2017 ŞUBAT

“Yapılacak referandumda sandığa gidecek misiniz?” sorusuna alınan yanıtlar şu şekilde:

Halkın yüzde 87.9’u ‘Mutlaka sandığa gideceğim, oyumu kullanacağım’ diyor.

Her 100 kişiden 88’i ‘Mutlaka sandığa gidip oyumu kullanacağım’ derken yüzde 8’i ‘Belki gider oyumu kullanırım’, yüzde 4’ü ise ‘Oy kullanmayacağım, sandığa gitmeyeceğim’ demektedir.

2017 OCAK

Yüzde 85’ten yüzde 87’ye

‘Mutlaka sandığa gideceğim, oyumu kullanacağım’ diyenlerin oranında artış var.

Referandumda ‘Mutlaka sandığa gidip oyumu kullanacağım’ diyenlerin oranı bu ay yaklaşık 3 puan artarak yüzde 87.9’a yükselmiştir.