Adalet Bakanı'ndan, CHP'nin Danıştay başvurusu ile ilgili açıklama

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ CHP'nin Danıştay başvurusu ile ilgili açıklama yaptı.

Adalet Bakanı'ndan, CHP'nin Danıştay başvurusu ile ilgili açıklama

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP’nin Danıştay başvurusuyla ilgili açıklama yaptı. Bozdağ, YSK’nin kararları aleyhine Danıştay ve Anayasa Mahkemesi dahil hiçbir merciye başvurulamayacağını söyledi ve “YSK’nın kararları aleyhine Danıştay ve Anayasa Mahkemesi dahil hiç bir merciye başvurulamaz. Danıştay ve AYM’nin ret kararı dışında başka bir seçeneği yok.” dedi. 

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP’nin başvurusu ile ilgili Twitter’dan yayınladığı mesajlar ile bir açıklama yaptı. Bozdağı’ın mesajları şöyle:  

“Seçim konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları, şikayet ve itirazları inceleme ve kesin karara bağlama görevi, Yüksek Seçim Kurulunundur.” 

“YSK’nın verdiği kararlar aleyhine Danıştay ve Anayasa Mahkemesi dahil hiçbir mahkemeye/mercie başvurulamaz.” 

“Buna rağmen başvuru halinde,Anayasa ve yasalarımıza göre Anayasa Mahkemesi ve Danıştayın “RET”kararı dışında karar verme seçeneği yoktur.” 

“Nitekim ayrımsız Anayasa Mahkemesi yapılan başvurulara “kabul edilmezlik”,Danıştay ise aynı gerekçelerle onlarca “ret” kararı vermiştir.” 

“Anayasa Mahkemesi kararları ile Anayasanın yargı denetimi dışında bıraktığı işlemler bireysel başvurunun konusu da olamaz.” 

“Demokrasilerde milletin kararı üstünde karar yoktur. Millet adına karar veren yargı, milletin sandıkta verdiği kararı üstüne karar veremez.” 

“Milletin verdiği kararlar aleyhine hiçbir mahkemeye/mercie başvurulamaz.Milletin verdiği kararları,hiçbir mahkeme bozamaz/değiştiremez.” 

“Sandık sonuçları ve milletin iradesi, mahkeme kararıyla yok sayılamaz, değiştirilemez.Milletin kararı herkesi bağlar.” 

“Demokratlar/millete güvenenler, milletin kararı istediği gibi olmasa dahi milletin kararını kabul ederler/milletin kararına saygı duyarlar” 

“Ancak demokrat olmayanlar/millete güvenmeyenler, istedikleri çıkmazsa milletin kararını kabul etmezler/milletin kararına saygı duymazlar.” 

“CHP,hem demokrat geçiniyor; ama demokrat gibi davranmıyor hem de halkçıyız diyor ama halka güvenmiyor.” 

“Demokrat gibi davranmayan demokrat, halka güvenmeyen halkçı olur mu? CHP,demokrasiyi içselleştirememiş ve millet iradesini hazmedememiştir.” 

“Ortada halkına inanmayan,demokrat davranmamayan,millet iradesini ve hukuku yok sayan,milletiyle mahkemelik bir CHP var.Tam evlere şenlik.” 

“Bilmeli ki milletten alamadığı kararı CHP, millet adına karar veren mahkemelerden alamaz.” 

“YSK’nın kararı aleyhine hiçbir mercie başvurulamayacağı anayasa hükmü olduğu halde CHP,bile bile neden yargıya gidiyor,sizce?”

[Haber görseli]

[Haber görseli]

[Haber görseli]