Yunanistan Komünist Partisi genel grevi değerlendirdi

Bütün İşçilerin Militan Cephesi PAME’nin 4 Şubat 2016’da Yunanistan’da düzenlediği yakın zamanlarda gerçekleşen en büyük genel grev hareketi olan eylemler üzerine Yunanistan Komünist Partisi (YKP) bir açıklama yayınlayarak greve çıkan işçileri selamladı. Açıklamada, hazırlanan kanun tasarısının emekçilerin hayatında yaratacağı olumsuz sonuçlara değinildi. Grev eylemlerinin ülkenin farklı noktalarında başarıya ulaştığı belirtilen açıklamada, SYRIZA-ANEL Hükümeti’nin hazırladığı sosyal... View Article

Yunanistan Komünist Partisi genel grevi değerlendirdi

Bütün İşçilerin Militan Cephesi PAME’nin 4 Şubat 2016’da Yunanistan’da düzenlediği yakın zamanlarda gerçekleşen en büyük genel grev hareketi olan eylemler üzerine Yunanistan Komünist Partisi (YKP) bir açıklama yayınlayarak greve çıkan işçileri selamladı. Açıklamada, hazırlanan kanun tasarısının emekçilerin hayatında yaratacağı olumsuz sonuçlara değinildi. Grev eylemlerinin ülkenin farklı noktalarında başarıya ulaştığı belirtilen açıklamada, SYRIZA-ANEL Hükümeti’nin hazırladığı sosyal güvenlik yasa tasarısının bir an önce geri çekilmesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu yasaya emekli maaşlarını düşürerek işçilerin sosyal güvenlik kesintilerini yükselttiği, devletin sağlık ve refah harcamalarını azalttığı ve emeklilik yaşını yükselttiği için “giyotin yasası” dendiği belirtilirken PAME’nin halk kesimlerinin örgütlü gücüyle birlikte gerçekleştirdiği grev eylemlerinin ülke çapındaki en büyük eylemler olduğu vurgulandı.

İşçilerin birliği sermayeyi yenecek!

YKP’nin açıklamasında “Bu ittifakın diğer bileşenleri Bütün Çiftçilerin Militan Birliği (PASY), Öğrencilerin Mücadele Cephesi (MAS) bileşenleri, Tekel Karşıtı Ulusal Birlik (PASEVE) ve Yunan Kadınlar Birliği’dir (OGE). Traktörleriyle birçok şehirde yolları keserek işçilerin grevine destek veren çiftçiler işçi sınıfı ile yoksul çiftçilerin ortak mücadelesinin örneğidir.

Binlerce işçi bütün ülkede işverenlerin grev kırıcı unsurlarına karşı sabahın erken saatlerinden itibaren fabrikaların, dükkânların, hastane ve okulların önlerinde mücadele etmiştir. Üretim ve hizmetler tüm ülkede durma noktasına gelmiştir.

PAME’nin Atina’daki eylemi muazzamdı. Parlamento önünde başlayan yürüyüş kolu merkezi bütün yolları doldurarak 3 kilometrelik bir alanı kapladı. Kendilerini anti-otoriter olarak adlandıran ve polisle çatışan grupların ve sosyal demokratların dâhil olduğu federasyonlar GSEE ve ADEDY’nin organize ettiği eylemin en az 4 katı büyüklüğünde bir eylemdi.

PASY Merkez Sekreterya Üyesi Christos Pasoulas ve Dünya Sendikalar Birliği Federasyonu (WFTU) Genel Sekreter Yardımcısı Valentin Pacho da eylemdeki konuşmacılar arasındaydı.” ifadeleri yer aldı.

Zafere kadar mücadele!

PAME’nin Atina’daki eylemine katılan Yunanistan Komünist Partisi Genel Sekreteri Dimitris Koutsoumpas’ın “Bu büyük genel greve katılan bütün emekçiler, çiftçiler, gençler ve kadınlar bir mesaj verdi: Bu durum devam edemez!

Sosyal güvenlik sistemini yok eden bu yasa taslağı derhal geri çekilmelidir. İşçi düşmanı ve halk düşmanı bütün yasalar iptal edilmelidir. Nihai zafere kadar mücadeleyi işçi sınıfının birliğiyle, ön saflardaki işçilerle, bütün iş kollarındaki işçiler ve halk kesimleriyle birlikte yükselterek sürdüreceğiz. Bizi sömüren tekellere karşı, emekçilerin yaşamlarını yerle bir eden kapitalist düzene karşı mücadeleye devam edeceğiz. Her şeyi kendi ellerimize almalıyız” sözleri de yer aldı.

Sermayeyi durduracak güce sahibiz!

Yunanistan Komünist Partisi’nin yayınladığı açıklamada aynı zamanda PAME sözcüsü Giorgos Perros’un Atina’daki eylemlerde yaptığı konuşmanın bir bölümüne de yer verildi. SYRIZA-ANEL Hükümeti’ni, Avrupa Birliği’ni ve sermayeyi eleştiren konuşmasında Perros şunları belirtti: “Büyük şirketler, kendi çıkarlarının peşinde koşmaktan vazgeçmeyecekler! Sosyal güvenlik hakkımızın elimizden alınması, onların doğrudan çıkarlarınadır. Kanun tasarısı, onlar için yeni servet imkânları ve karlılık oranlarının arttırılması anlamına gelmektedir. Bizler için ise, daha büyük yoksulluk, daha büyük sefalet, haklarımız olmadan bir yaşam anlamına gelmektedir. Onları durduracak güce sahibiz! Mücadelemizi daha da yükseltecek güce sahibiz!”