Üniversitelilere "Huzuru bozdun" cezası getirildi!

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), disiplin yönermeliğine okuldan atılmayı kolaylaştıran hükümler ekledi.

Üniversitelilere

AKP’nin üniversitelerdeki sopası haline gelen Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), öğrenci disiplin yönetmeliğini değiştirdi.

Yeni düzenleme ile ‘yükseköğretim kurumlarının işleyiş ve huzurunu bozucu’ eylemlerde bulunduğu değerlendirilen üniversite öğrencilerine bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma cezası verilecek. Yükseköğretim kurumundan uzaklaştırma cezası almış olmasına rağmen bu karara uyulmaması da bir yarıyıl için uzaklaştırma cezasını gerektiren eylemler arasında yer aldı.

Atılma için yeni hükümler

Yükseköğretim kurumundan iki yarıyıl için uzaklaştırma cezasını gerektiren disiplin suçları, “soruşturma ile görevlendirilenleri tehdit etmek hükmü”nü de içerecek şekilde yeniden düzenlendi.

Yönetmeliğe eklenen yeni hüküm ile de, soruşturma açmaya yetkili amirler, soruşturmayı bizzat yapabilecekleri gibi soruşturmacı veya soruşturmacılar tayini suretiyle de yaptırabilecek, gerekli gördükleri takdirde başka bir yükseköğretim kurumundan soruşturmacı görevlendirilmesini de talep edebilecek.

Savunma yapmak üzere gelen kişi, savunmasını sözlü olarak yapabileceği gibi, yazılı olarak da sunabilecek. Yazılı savunma sunulduktan sonra soruşturmacı öğrenciye ek sorular yöneltebilecek.