Ukrayna’da anti-komünizm yasallaştı

Ukrayna’da Komünist parti yasaklanırken anti-komünist uygulamalar da yürürlüğe girmiş oldu. Böylece Ukrayna Komünist Partisi’nin örgütlenmesi, seçimlere katılması yasaklanıyor. 18 Aralık 2014’te “Komünist ideolojinin propagandasının yasaklanması” yasası çıkaran sağcı Kiev hükümeti geçtiğimiz Nisan ayında da iki yeni yasayla komünist sembolleri, komünizmi ve Sovyetler Birliği’ni çağrıştıran her şeyi yasaklamıştı. Nazi destekçisi Milliyetçi Ukraynalılar Birliği (OUN) ve Ukrayna... View Article

Ukrayna’da anti-komünizm yasallaştı

Ukrayna’da Komünist parti yasaklanırken anti-komünist uygulamalar da yürürlüğe girmiş oldu. Böylece Ukrayna Komünist Partisi’nin örgütlenmesi, seçimlere katılması yasaklanıyor.

18 Aralık 2014’te “Komünist ideolojinin propagandasının yasaklanması” yasası çıkaran sağcı Kiev hükümeti geçtiğimiz Nisan ayında da iki yeni yasayla komünist sembolleri, komünizmi ve Sovyetler Birliği’ni çağrıştıran her şeyi yasaklamıştı. Nazi destekçisi Milliyetçi Ukraynalılar Birliği (OUN) ve Ukrayna İsyan Ordusu (UPA) için çıkarılan yasayla da bu iki örgüt özgürlük savaşçıları olarak ilan ediliyor.  Buna ek olarak 2. Dünya Savaşı sırasındaki Nazi işbirlikçileri de “Özgürlük Savaşçıları” olarak tanımlanıyor. Yasayı hazırlayanlardan birinin UPA liderlerinden Roman Shukhevych olması da bu yasaların ve uygulayıcılarının siyasi hedeflerini açıkça ortaya koyuyor.

Komünizmi temsil eden orak-çekiç, kızıl yıldız gibi semboller, uluslararası komünist hareketin tanınmış simalarının görsellerini bulunduran, asan bunları üzerinde taşıyanlara, Enternasyonel’i veya Sovyetler Birliği Marşı’nı çalan ve söyleyenlere 5 yıldan başlayan hapis ve mal varlığına el koyma cezaları getirilirken, parti ve benzer örgütlere üyeliğin cezası da 10 yıldan başlayan hapis oluyor.

Bu yasayla birlikte, 1917-1991 yılları arasındaki dönemin “totaliter komünist bir rejim” olduğunu reddetmek de suç kapsamına alınırken komünizmi veya Sovyetler Birliği dönemini çağrıştıran sokak, cadde, mekân ve ürün isimleri de değiştiriliyor.

Uygulamanın gerekçesi ise “Sovyet dönemi sonrasında doğan nesillerin bile Sovyet kalarak Sovyet dünya görüşüne sahip olması”. Bunun da ancak yasalarla engellenebileceği savunuluyor.

Ukraynalı Komünistler, gerek Ekim Devrim’inde ve faşizme karşı 2. Dünya Savaşı’nda gerekse Sovyetler Birliği’nin kuruluşunda ve ilerlemesinde önemli bir yere sahip.

Ülkenin doğusundaki bölgelerle Kırım ve Donbass’taki seçmenlerini kaybeden Ukrayna Komünist Partisi Ekim 2014’teki seçimlerde ilk kez parlamentoya giremedi.

3 ay önce gerçekleşen yerel seçimlerde Parti’nin seçime girmesi yasaklanınca başka isim altında seçime giren komünistler, Donbass ve Lugansk’ın da seçime girmemesiyle, bu kez sadece yüzde 1 civarında oy alabildiler.

Komünistlerin günah keçisi ilan edildiği Ukrayna’da hükümet ideolojik basıncı arttırırken yoksulluğun üzerini örterek şiddetin de dozunu arttıracak gibi görünüyor.

Sağcı hükümetin vurucu gücü faşizm yasallaştı

Öte yandan ülkenin batısında hükümet milisleri işlevi gören Milliyetçi Ukraynalılar Birliği (OUN) ve Ukrayna İsyan Ordusu (UPA) 2. Dünya Savaşı öncesinden itibaren Nazi Almanya’sıyla işbirliği içerisinde kontrol ettikleri bölgelerdeki soy kırım politikalarıyla biliniyorlar. UPA’nın o dönemde 120 bin etnik Polonyalıyı ve on binlerce Yahudi, Rus ve Rus taraftarıyla birlikte Ukraynalıyı katlettiği biliniyor.

OUN da batı Ukrayna’daki en sağcı/milliyetçi diğer grup olarak tarihte Nazi Almanya’sıyla işbirliği ve Ukrayna’da Yahudilere dönük saldırılarıyla anılıyor.

Şubat 2014’te Kiev’in Maidan Meydanı’nda gerçekleşen ve 100’den fazla kişi öldüğü olaylarda da bu iki örgütün merkezi işlevi ülkedeki sağcı faşist darbenin gerçekleşmesini sağlıyor. Bugün Ukrayna’nın kilit noktalarında bulunan ırkçı milliyetçi kişiler bakanlıkların ve birçok kurumun yüksek kademelerinde ülkeyi yönetiyor. 2014’ten bu yana 6 binden fazla insanın öldüğü iç savaş riskinin sürmesi tehdidiyle karşı karşıya olan Ukrayna’da çatışmalar halen devam ediyor.

Komünistlerin olmadığı, iç savaşın sürdüğü ve ırkçı faşist çetelerin yasayla iktidarın vurucu gücü olarak meşrulaştırıldığı anti-komünist bir atmosferde Ukrayna emekçilerini bekleyen daha fazla şiddet ve faşizm.