Skoll Dünya Forumu'nda kapitalizm "tehlikesi"

Burjuva ideologları, “sürdürülebilir kapitalizm” üzerine tartışmaya devam ediyorlar.

Skoll Dünya Forumu'nda kapitalizm
Burjuva ideologları, “sürdürülebilir kapitalizm” üzerine tartışmaya devam ediyorlar. Bu çalışmaların en sonuncusu, Oxford Üniversitesi’nde Sosyal Girişimcilik üzerine toplanan Skoll Dünya Forumu’nda gerçekleşti. Konuşmacılar, kapitalizmin ulaştığı seviye hakkındaki endişelerini dile getirdiler.
Birçok konuşmanın yapıldığı toplantıda katılımcılar, kapitalizmin mevcut haliyle sürdürülmesinin önündeki engellerden bahsettiler.
Oxford Üniversitesi Hükümet Blavatnik Okulu dekanı Ngaire Woods, kapitalizmin ulaştığı seviyeyi işaret ederek, “Bu çok tehlikeli. Eğer insanlar başarıyı sistemin içinde aramazlarsa, sistemin dışında ararlar ki bunu da sistemi yıkacak yollarla yaparlar” şeklinde konuştu.
Toplantıda söz alan panelistlerin yaptıkları konuşmalardaki ortak sonuç, insanların kapitalist sistemden yaşadıkları hayal kırıklıklarının birçok konu başlığında kendisini göstermekte olduğu.
Nick Hanauer, yaptığı konuşmada, Amerika’daki kapitalizmin, mevcut haliyle devam ettiği taktirde, 2030 yılına kadar Amerikan’ın en zengin %1’lik kısmın, ülkenin toplam gelirinin %37 ile %40’ına sahip olacağını öngördüğünü belirtti. Bunun aksine, Amerikan nüfusunun gelirde en düşük %50’lik kısmı ise, Amerika’daki zenginliğin sadece %6’lık kısmına sahip olacağını öngörüyor.
Hatırlanacağı üzere, daha önce Credit Suisse de kapitalizmin ulaştığı seviye hakkında bir araştırma yayınlamış ve benzer sonuçlara ulaşmıştı. Credit Suisse’nin 2015 yılında yayınladıkları rapora göre, dünya gelirinin yarısı, nüfusun sadece %1’lik dilimi arasında bölünüyor. (İlgili haber linki: http://gazetemanifesto.com/2015/10/16/dunya-servetlerinin-yarisi-1in-elinde/)
Amerika merkezli Ford Derneği Başkanı Darren Walker ise yaptığı konuşmasında, gelir adaletsizliğindeki artış yüzünden, kapitalizmin insanların büyük çoğuna bir fayda sağlamadığı yönündeki görüşlerinin arttığını ifade ederek sistemin sürdürülebilirliği konusundaki endişesini dile getirdi.