Portekiz Komünist Partisi Genel Sekreteri: “Cumhuriyet Anayasası tehlikededir”

Portekiz Komünist Partisi (PKP) Genel Sekreteri Jeronima de Sousa 24 Ocak’ta yapılan Portekiz Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına ilişkin bir değerlendirme yayınladı. Değerlendirmesinde ‘’Bu seçimler, Cumhurbaşkanı’nın görev ve yetkileri üzerine dönen tartışmalar süresince PKP’nin özgün ve bağımsız sesini yükseltmesinin büyük önem taşıdığını doğrulamıştır. Cumhuriyet Anayasası, Portekiz halkının haklarının korunmasını ve toplumsal ilerlemeyi garanti altına alacak ülke siyasetinde... View Article

Portekiz Komünist Partisi Genel Sekreteri: “Cumhuriyet Anayasası tehlikededir”

Portekiz Komünist Partisi (PKP) Genel Sekreteri Jeronima de Sousa 24 Ocak’ta yapılan Portekiz Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına ilişkin bir değerlendirme yayınladı.

Değerlendirmesinde ‘’Bu seçimler, Cumhurbaşkanı’nın görev ve yetkileri üzerine dönen tartışmalar süresince PKP’nin özgün ve bağımsız sesini yükseltmesinin büyük önem taşıdığını doğrulamıştır.

Cumhuriyet Anayasası, Portekiz halkının haklarının korunmasını ve toplumsal ilerlemeyi garanti altına alacak ülke siyasetinde farklı bir rotaya işaret eden esaslı bir dayanaktır. Bizim adayımız Edgar dışında hiçbir aday bu gerçeği açık bir biçimde belirtmiş değildir.’’ diyen PKP Genel Sekreteri’nin açıklamasının Türkçe çevirisini Manifesto okurlarıyla paylaşıyoruz.

***

  1. Bu seçimler, cumhurbaşkanının görev ve yetkileri üzerine dönen tartışmalar süresince PKP’nin özgün ve bağımsız sesini yükseltmesinin büyük önem taşıdığını doğrulamıştır. Cumhuriyet Anayasası, Portekiz halkının haklarının korunmasını ve toplumsal ilerlemeyi garanti altına alacak ülke siyasetinde farklı bir rotaya işaret eden esaslı bir dayanaktır. Bizim adayımız Edgar dışında hiçbir aday bu gerçeği açık bir biçimde belirtmiş değildir. Edgar Silva’nın adaylığı, diğer adaylardan farklı olarak Anayasa’nın siyasi, ekonomik, toplumsal ve kültürel olmak üzere bütün boyutlarının gereğinin yerine getirilmesine adanmıştır kuşkusuz. Somut ve eşine rastlanmayan bir hak savunusu, emeğe verilen değer, öngörülen karma ekonomide farklı sektörlerin eş zamanlı olarak ifade edilmesi, ulusal çıkarların beyan edilmesi, ulusal egemenlik ve bağımsızlık.

Edgar Silva’nın seçim kampanyası işçilerin, emeklilerin, balıkçıların, çiftçilerin ve küçük işletme sahiplerinin haklarını ve çıkarlarını ön plana almıştır. Gençlerin, kadınların, sanatçıların sorunlarını yansıtmış; bu sorunlara onların istekleriyle denk düşecek çözümler sunmuştur. Ulusal üretim, iş imkânlarını artırma, gelir dağılımı gibi ekonomik ve toplumsal ilerleme konusunda en yakıcı meseleleri gündeme getirmiştir.

Avrupa Birliği’nin dayatmalarını kesin bir dille ve tutarlı bir biçimde reddeden, ekonomik gruplarla veya finans kapitalle alakası olmayan yurtsever ve solcu bir aday çıkardık. Edgar; özgürlüğü, demokrasiyi, toplumsal adaleti, ilerlemeyi ve egemenliği temsil eden bir adaydı. Tereddütsüz bir biçimde kendisini işçilerin, Nisan’ın adayı olarak addeden, değerlerine bağlı bir adaydı.

  1. Marcelo Rebelo de Sousa’nın elde ettiği sonuç, dikkatli ve süresi bizzat artırılmış medya ayrıcalıklarından bağımsız düşünülemez. Hatta bu ayrıcalıklar seçim günü de devam etmiştir. Bu adayın aşikâr bir biçimde, ikiyüzlülük ederek cumhurbaşkanının görevi hakkındaki kritik meselelerde aldığı konumu gizlemeye çalıştığını gördük. Bağımsız aday olduğunu yalana başvurarak iddia etmiş olsa da, temsil ettiği pozisyon buna ters düşmektedir. PKP’nin defalarca altını çizdiği gibi, Marcelo Rebelo de Sousa yalnızca PSD ve CDS’nin adayı değildi; aynı zamanda [eski cumhurbaşkanı] Cavaco’nun siyasi karakterini belirleyen özellikler bütününün devamını temsil etmekteydi.

İkinci tura gerek kalmamasını sağlayan az bir orandaki oy yüzdesi (yani Marcelo’nun yüzde 50’nin çok az üzerinde oy oranı elde etmesi), PKP’nin her zaman iddia ettiği o gerçek olasılığın varlığını kanıtlıyor. Diğerleri de bu amaca odaklansaydı, Marcelo’nun kaybetmesi için uygun koşullar zaten mevcuttu.

Marcelo Rebelo de Sousa’nın cumhurbaşkanı olarak seçilmesi mevcut ülke siyasetinde olumsuzluklara yol açacaktır ve gelecekte başvuracağı zorbalıklara mahal verecektir. Sürekli aynı açıklamalara başvurması bir yana, hem Cumhuriyet Anayasası hakkındaki düşünceleri hem de sağcı geçmişi, anayasal ilkelere ve değerlere adanmış bir Cumhurbaşkanlığı’nın teminatını vermemektedir. Hem PSD ve CDS ile, hem de bu partilerin ekonomik ve toplumsal gerilemeye yol açan politikalarını sürdüren projelerle bağı vardır. Bu projeler son dört yılda ülke siyasetine damga vurmuştur.

Kampanya süresince Cumhurbaşkanı’nın Anayasal görevlerine saygı duyduğuna, ait olduğu ve desteklediği Parti’ye rağmen bağımsız olduğunu iddia etmesine, egemenlik aygıtları ile düzenli olarak işleyen kurumlara karşı takındığı tavra dair tekrar tekrar başvurduğu söylemler, bundan sonra üzerine alacağı sorumluluklarla birlikte düşününce, Marcelo Rebelo de Sousa’nın asıl siyasi ve kurumsal duruşunu gözler önüne seriyor ve uygun şekilde tepki verilmesini gerektiriyor.

  1. Hem bu seçimlerin amacı açısından (Anayasa’nın ilkelerine saygı duyan, onları savunan ve gerekliliklerini yerine getiren bir Cumhurbaşkanı’nın seçilmesi), hem de seçimin neyi temsil ettiğini göz önünde bulundurursak, ülke siyasetimizin bulunduğu konumdan uzaklaşabilmesi adına, bugünün ve yarının mücadelesinde tutarlı ve vazgeçilmez bir faaliyet olması açısından, Edgar Silva’nın elde ettiği oy oranı, projesinin taşıdığı önemin altında kalmıştır. Öteki adayları allayıp pullayan ve demokrasi karşıtı popülist fikirleri öne çıkaran adaletsiz medya ayrıcalıklarının kol gezdiği bir tabloda, bu sonuç, sıkı bir çalışmanın ardından elde edilmiştir.

Edgar Silva’nın adaylığının başlattığı seferberlik, ülkenin problemleri ve bunlara uygun çözüm önerileri hakkında yaratılan farkındalık, seçim kampanyasının binlerce kişiyi kapsaması ve harekete geçirmesi, seçim dönemi hareketliliğinin daha yaşanılası ve adil bir Portekiz inşa etme yolunda cesaretsizliğe darbe vurup umut tohumları ekmesi, ülke geleceğinde önemli bir etki yaratacaktır. İşçiler, halk, demokratlar ve yurtseverler için ülkede yeni bir siyasi dönemin başlangıcı olacak mücadelelere ve siyasi kavgalara yelken açılmasına katkıda bulunacaktır.

Yalnızca Edgar Silva’ya verilen oylar, yurtsever ve sol siyasete somut bir adanmışlığa tekabül etmektedir. Yalnızca Edgar Silva’ya verilen oylar, işçilerin ve halkın hak arayışlarına, hak edilen maaşlar için verdikleri mücadelelere, ulusal egemenliğin ve bağımsızlığın sağlanmasına katkıda bulunacaktır.

Büyük bir dirayetle, adanmışlıkla, inançla ve asaletle bu müşkülpesent ve önemli savaşı ete kemiğe büründüren yoldaş Edgar Silva’ya ve Anayasa’ya saygı duyan adayımızın, ülkedeki ekonomik ve toplumsal gerilemeye müdahale edebilmesi için ona oy veren herkese, diğer adaylarda göremediğimiz seçim kampanyalarını var eden binlerce aktiviste ve destekçiye, yaratılan seferberliğin ve farkındalığın parçası olan herkese yürekten selamlarımı iletiyorum.

  1. Buradan Portekizli işçilere ve Portekiz halkına tekrardan beyan etmek isterim ki; haklara sahip çıkma, sorunlara somut çözümler üretip istekleri karşılama, maaşların hak edilen miktarlarda ödenmesini sağlama, sağlık alanında ve iş esnasında oluşabilecek tehlikelere karşı mücadele etme, toplumsal güvenliği önemseme, ulaşılabilecek her olumlu hedefi destekleme, olumsuz karar ve önlemlerle savaşma, sağcı politikalardan bütünüyle kopma, ülke dışından gelen dayatmaları reddetme, yurtsever ve sol siyaseti, demokrasiyi, ulusal egemenliği sağlamlaştırma ve geleceği olan bir Portekiz yaratma konusunda, Portekiz Komünist Partisi’ne; PKP’nin faaliyetlerine, kararlılığına ve mücadelesine güvenebilirler.