Orman Bakanı'ndan sokak hayvanları için kanun

HAYKONFED, sokak hayvanları ile ilgili bir açıklama yayınladı

Orman Bakanı'ndan sokak hayvanları için kanun

Orman Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun, geçen hafta Hayvanları Koruma Kanunu’nun TCK’ya alınacağı konusundaki açıklaması üzerine Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HAYKONFED) konuyla ilgili Nesrin Çıtrık’ın imzası bulunan bir açıklama yayınladı.

Açıklamada şöyle denildi;

2014 yılında TBMM’e sunulmadan kadük olan 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, başta sahipsiz hayvanların yaşam ortamından kopartılarak şehirlerden uzaklaştırılması olmak üzere pek çok konuda hayvanlar aleyhine maddeler içermektedir.

A-) Şimdiye değin TBMM de tasarının her görüşülmesinde, sahipsiz hayvanlara ilişkin konular, bu hayvanların TOPLANIP SOKAKLARDAN yok edilmesine dayanan yüzeysel ve günü kurtaran tedbirler ile bakanlık ve milletvekillerince baskı ile dayatılmaya çalışıldı.

1. Dayatmalar önce “büyük orman barınaklarına” binlerce hayvanın toplanıp doldurulması şeklinde oldu. Bunun katliam olacağı anlatıldı, vaz geçildi.

2. Daha sonra, şehir dışlarında, yine binlerce köpeğin konacağı devasa barınaklar gündeme geldi. Bunların da hayvanlar için ölüm olacağı anlatıldı, vaz geçildi.

3. Bunların tamamen YÜZYILIN KATLİAMINA sebep olacağı kamuoyu nezdinde de kabul görünce, bu kez de şehir dışlarında yine binlerce köpeğin konacağı BESLEME ODAKLARI yapılıp hayvanların oralara atılması önerisi gündeme geldi. Bunun da hayvanların doğasına ve hayatın olağan akışına aykırı olduğu gösterildi, vaz geçildi.

4. Son kez de, TBMM de son tasarı görüşmesinde, kısırlaştırılmış köpeklerin “Park, cami, okul, kalabalık alanlar, insanların yoğun oldukları yerler” dışındaki yerlere bırakılması gibi, açık anlamı ŞEHİRLERDE HİÇ BİR YERDE HAYVAN OLMAMASI olan, yani ÖRTÜLÜ YOK ETMEYE dayalı “çözüm” hayvan severlere DAYATILDI ve Tasarıya konuldu. Meclisin kapanma sürecinde olduğu ve hükümet değişikliği dolayısıyla bu Tasarı kadük oldu.

Sunulan bu çözümlerin Bakanlık görevlilerince masa üzerinde hayatın gerçeklerinden uzak olarak YOK ETMEYİ hedefleyen kararlar olduğu açıktır.

Ayrıca, tasarıda kabul edilemeyecek konular:

1. Yasa tasarısı HAYVANLARIN DENEYLERDE kullanılması gibi, hayvanların ölmelerine dahi izin verilmeyen ACILI İŞKENCELERİN önünü daha da genişleterek açmakta, bunun kanlı bir ticarete dönüşmesine de olanak sağlamaktadır.

2. Hayvanat bahçelerinin açılarak doğanın özgür hayvanlarının kendi iklim ve habitatlarından kopartılarak hapsedilmesi teşvik edilmektedir.

3. Tasarıda hücre hapsi ve işkence uygulanan SİRKLERE karşı hiç bir önlem yoktur.

4. Hayvanların gerek kaçak ve gerekse legal yoldan yurda sokulmasına ve internette açıkça satılmasına karşı hiç bir önlem yoktur.

5. Hayvanların ruhsatlı ruhsatsız üretim çiftliklerinde ve merdiven altlarında üretilmesine karşı hiç bir yasal önlem yoktur.

6. Binlerce sosyal medya sayfasında açıkça yapılan üretim ve satışlara karşı, kumar karşılığı yapılan dövüşlere ve bu dövüş için eğitilen hayvanların satışına karşı hiç bir önlem yoktur.

7. Sokak hayvanı üremesini kontrol altına almak için yasada belediyelerce yapılması gereken “Kısırlaştırma ve Geçici Bakımevini” kurmayan, kısırlaştırmak yerine zehirleyip öldüren, dağa taşa yaban alanlara ölümlere atan belediyelere karşı hiç bir yasal yaptırım yoktur. Hayvanları yasaya aykırı şekilde başında veteriner hekim olmadan oklu iğne ile uyuşturucu atıp hayvanın ölümüne sebep olan belediye görevlilerine ve bu emri veren yetkililere karşı hiç bir yaptırım bu yasa tasarısında yer almamıştır.

9. Yaban hayvanlarının öldürülmemesi ve avcılığa karşı bir önlem yoktur.

10. Evlerde bakılan hayvan sayısına Bakanlık Yönetmeliği ile sınırlama getirilmesi, en temel kişisel hak ve özgürlükleri büyük ölçüde kısıtlamaktadır.

Bu temellere dayanan kurumsal görüş ve önerilerimizi ayrıca TBMM, Bakanlık ve Kamuoyu bilgisine sunacağız.