OHAL darbesi | 677 sayılı KHK ile ÇHD, ÖHD ve Barış Derneği'ne kapatma

AKP iktidarının OHAL darbesi dernek kapatmalar ile devam ediyor.

OHAL darbesi | 677 sayılı KHK ile ÇHD, ÖHD ve Barış Derneği'ne kapatma

Geçtiğimiz hafta İçişleri Bakanlığı’nın kararıyla “faaliyetleri üç aylığına durdurulma” kararı alınan ve mühürlenen dernekler, dün çıkan ve Resmi Gazete’de yayınlanan 677 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kapatıldı.

Derneklerin arasında Çağdaş Hukukçular Derneği, Özgürlükçü Hukukçular Derneği, Demokratik Haklar Derneği ve son kararla birlikte Türkiye tarihinde üçüncü kere kapatılan Barış Derneği de bulunuyor.

FETÖ soruşturması ile başlayan kapatmalarda sol, sosyalist ve devrimci yapılara ve kurumlara da yönelinmesi, AKP iktidarının OHAL koşullarını ve KHK rejimini kendi müdahalelerini hayata geçirmek için kullandığını gözler önüne seriyor.

Kapatılan dernekler ve basın yayın kuruluşları ile ilgili Resmi Gazete’de yayınlanan KHK’de şu ifadeler yer alıyor:

“Kapatılan ve kapsamdan çıkarılan kurum ve kuruluşlar

MADDE 3 – (1) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olan;

  1. a) Ekli (6) sayılı listede yer alan dernekler,
  2. b) Ekli (7) sayılı listede yer alan basın-yayın kuruluşları,

kapatılmıştır.

(2) Birinci fıkra kapsamında kapatılan derneklere ve basın-yayın kuruluşlarına ait olan taşınırlar ile her türlü mal varlığı, alacak ve haklar, belge ve evrak Hazineye bedelsiz olarak devredilmiş sayılır, bunlara ait taşınmazlar tapuda resen Hazine adına, her türlü kısıtlama ve taşınmaz yükünden ari olarak tescil edilir. Bunların her türlü borçlarından dolayı hiçbir şekilde Hazineden bir hak ve talepte bulunulamaz. Devire ilişkin işlemler ilgili tüm kurumlardan gerekli yardımı almak suretiyle Maliye Bakanlığı tarafından yerine getirilir.”

6-sayili-liste

7-sayili-liste