Komünistlerden 1 Mayıs çağrısı: Gericiler değil işçiler baş olacak!

Sendikaların bu yıl 1 Mayıs'ı Bakırköy'de kutlaması kararı üzerine yer konusundaki tartışmalar da sonlanmış oldu.

Komünistlerden 1 Mayıs çağrısı: Gericiler değil işçiler baş olacak!

Sendikaların bu yıl 1 Mayıs’ı Bakırköy’de kutlaması kararı üzerine yer konusundaki tartışmalar da sonlanmış oldu.

Türkiye Komünist Hareketi (TKH), daha önce yaptığı açıklama ile 1 Mayıs tartışmalarına 10 madde ile yaklaşımını belirlemişti ve alan tartışmasına yönelik olarak “Başta İstanbul olmak üzere, işçi sınıfı mücadelesi “alan” tartışmalarına hapsedilemez. Bunun için tüm konfederasyonlar, sendikalar, odalar ve sol, sosyalist siyasi partiler sorumlu davranmalıdır” ifadelerini kullanmıştı.

TKH, bugün yaptığı açıklama ile “1 Mayıs’ta ülkemizin bütün alanlarında sermayeye, gericiliğe ve diktatörlüğe karşı sesimizi birleştirelim!” dedi.

Açıklamanın tam metni şöyle:

 

Gericiler değil işçiler baş olacak!

1 Mayıs’ta TKH saflarına

Bugün başta işçi sınıfı olmak üzere emekçi halkımız üzerindeki AKP karanlığı ve baskısı her geçen daha da ağırlaşıyor. Emek düşmanı AKP’nin 14 yıllık iktidarıyla ülkemizde gerçekleşen gerici dönüşüm, yeni anayasa girişimiyle tamamlanmak isteniyor.

Laikliğin ortadan kaldırılmak ve başkanlık adıyla diktatörlüğün getirilmek istendiği bir dayatmayla karşı karşıya kalan ülkemizin tek kurtuluşu emekçi halkımızın örgütlü mücadelesidir. Ülkemiz bu gerici rejime, AKP diktasına ve anayasasına sığmayacak büyük bir mücadele tarihine ve ilerici birikime sahiptir.

Tam da bu yüzden AKP büyük bir korku içindedir. Bu nedenle her türlü yasak ve baskı politikasıyla emekçileri sindirmek isteyen bir iktidarla karşı karşıyayız. Bombalarla şekillendirilen ve yasaklarla yönetilen ülkemiz bu gerice rejime boyun eğdirilmek isteniyor!

Boyun eğmek yok!

Başkanlık adıyla diktatörlük heveslisi gericilere memleketi bırakmayacağız. İşçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs’ta ülkemizin bütün alanlarında sermayeye, gericiliğe ve diktatörlüğe karşı sesimizi birleştirelim!

Türkiye’nin Komünist Partisi, Türkiye Komünist Hareketi olarak bütün emekçileri, ilerici yurttaşlarımızı, kadınlarımızı ve gençlerimizi 1 Mayıs’ta alanlara çağırıyoruz!

Türkiye’nin Komünist Partisi, Türkiye Komünist Hareketi olarak, bütün yoldaşlarımızı 1 Mayıs’ta TKH saflarına çağırıyoruz!

Gericiler değil işçiler baş olacak!

Yaşasın 1 Mayıs!

Yaşasın işçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü!

Türkiye Komünist Hareketi’nin ülke çapında 1 Mayıs kutlamalarına katılacağı noktalar aşağıda yer almaktadır. Tüm noktalarda ”Gericiler değil işçiler baş olacak ”pankartı arkasında toplanılacaktır.

1 mai

– İstanbul Bakırköy

– İzmir

– Antalya

– Mersin

– Gaziantep

– Ordu