Kiralık işçilik Meclis'te kabul edildi! Emeklilik hayal...

"Özel İstihdam Bürosu" açmayı düzenleyen yasa AKP oylarıyla TBMM'de kabul edildi. TBMM özel istihdam büroları aracılığı ile geçici iş ilişkisi kurulmasının yasalaşmasını hedefliyor.

Kiralık işçilik Meclis'te kabul edildi! Emeklilik hayal...

“Özel İstihdam Bürosu” açmayı düzenleyen yasa AKP oylarıyla TBMM’de kabul edildi. TBMM özel istihdam büroları aracılığı ile geçici iş ilişkisi kurulmasının yasalaşmasını hedefliyor.

Tasarının yasalaşması halinde Türkiye’deki kayıtlı istihdamın yarısı kiralık işçilik olarak kullanılacak. Bu durumda işçiler her an işten çıkartılabilecek, kıdem tazminatlarını kullanmaları mümkün olmayacak. Yıllık izinlerin kullanımı ise hayal olacak. Çalışanlar işveren tarafından kiralandıkları için keyfi işten çıkarmaların tüm zemini işverene sunulmuş olacak. Bunun sonucu olarak işçilerin sağlık sigortaları, gelirleri, SGK prim ödemeleri de düzenden arındırılacak. Her kiralanma aralığında işçiler devlete sağlık pirimini ödeyecek. Emeklilik hayal olacak.

İKD: Kadınlar daha fazla güvencesizlik getirecek esnek çalışma yasasını kabul etmiyor

Konu ile ilgili olarak İlerici Kadınlar Derneği (İKD) 12 Mart’ta imza çalışması başlatmış ve şu açıklamayı yapmıştı:

22 Şubat günü hızlıca Meclis Alt Komisyonu’ndan geçen yasa tasarısı geçici iş ilişkisi ve uzaktan çalışmayı yasal hale getiriyor. Bu esnek çalışma türleri tüm işçilerin daha güvencesiz koşullarda çalışmalarına sebebiyet verecektir. Ama bu yasa Meclisten geçerse bundan en fazla etkilenecek olanlar yine kadınlardır.

‘Evlenip tazminat alır çıkar’, ‘hamile kalır doğum izni alır’, ‘çocuğu hastalanır işe gelmez’ diye düşünülen kadınların tam zamanlı ve güvenceli iş bulması zorken, bu kanun ile güvenceli çalışma hakları tamamıyla ellerinden alınmış olacaktır. Patronlar bu esnek çalışma türlerinde öncelikle kadınları çalıştıracaklardır. Tasarının genel gerekçesinde bile yasa koyucu bunu söylemektedir.

Oysa biz kadınlar esnek çalışma değil, tam zamanlı güvenceli iş istiyoruz. Esnek çalışma değil, bizi çalışma hayatından alıkoyan sorunların çözülmesini istiyoruz.

Meclis’te Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu kuranlar, kadın ve erkeği güvencesizlik ve sömürüde değil, kazanılan haklarda eşitlemelidirler.

Kadınlar olarak tüm çalışanları adeta modern köle haline getirecek bu Kanun Tasarısını kabul etmiyoruz.