KCK: Rojava adını doğru bulmuyoruz

KCK Yürütme Kurulu üyesi Rıza Altun, Es Sefir ajansına verdiği söyleşide, ilginç açıklamalarda bulundu.

KCK: Rojava adını doğru bulmuyoruz

Lübnan’da yayın yapan ve Lübnan Hizbullah’ı ve Esad rejimine yakın olan Es Sefir ajansına verdiği söyleşide, Kuzey Suriye’deki kanton sistemini kendilerinin oluşturduğunu dile getiren KCK Yürütme Kurulu üyesi Rıza Altun, Kuzey Suriye Rojava Federal Sistem ismini doğru bulmadıklarını, Rojava kelimesinin bu isimden kaldırılması gerektiğini vurguladı.

Rojava teriminin Kürtlere ait ulusal bir terim olduğunu ve KCK olarak kendilerinin ulusallık barındıran her türlü sistemin karşısında olduklarına vurguda bulunan Altun, Qamışlo’da sadece Kürtlerin bulunmadığını, Arap, Süryani, Ermeni, Çerkez, Türkmen ve diğer bileşenlerin de bulunduğunu bu nedenle Qamişlo’nun bir Kürt şehri olmadığını söyledi.

Şam ile ilişkilerinin Öcalan döneminden bu yana kesintisiz olarak devam ettiğini dile getiren Altun, Şam’ın kendilerine verdiği desteği hiçbir zaman unutmayacaklarını vurguladı.

Türkiye’de Kürt sorununa bağımsız Kürt devleti olarak bakmıyoruz

Türkiye’deki Kürt sorununa artık bağımsız bir Kürt devleti olarak veya ulusal ve etnik Kürt sorunu açısından bakmadıklarını dile getiren Razı Altun Orta Doğu’daki tüm halkların bağımsızlıkları penceresinden baktıklarını dile getirdi.

1. Dünya Savaşı öncesinde Ortadoğu’da mevcut devletlerin bulunmadığını, kabile ve aşiretlerden oluşan Arap ulusunun bulunduğunu ve bunların çok daha bağımsız olduğunu ileri süren Altun, savaş sonrasında bunların çok çeşitli devletlere bölündüğünü, problem ve çelişkilerin ise bu bölünmelerden sonra yaşandığını dile getirdi ve bağımsız devlet, bölünme ve ayrılma çağrısı yerine bölgedeki özgür bileşenlerin topluluğuna odaklandıklarını vurguladı.

Kürt ulusalcılığı bölgedeki sorunları artırır

Kürt ulusalcılığı varlığının bölgedeki sorunları sadece daha fazla artıracağını, bu nedenle PKK’nin daha önceden dile getirdiği bağımsız devlet hedefini terkederek Ortadoğu’daki tüm halklara özgürlük getirme misyonunu tercih ettiğini dile getiren Altun, Uluslararası güçlerin Ortadoğu’yu ülkelere bölmek istediğini, kendilerinin buna karşı mücadele etmesi ve Ortadoğu’yu özgürleştirmek için çalışmaları gerektiğini belirtti.

Kamışlı Kürt şehri değildir

Zihinsel devrim olarak adlandırdığı ve PKK’nin keşfettiği bu düşünsel yapıya bir örnek olarak Rojava’yı gösteren Altun, Kamışlı’da Arap, Kürt, Ermeni, Çerkez, Türkmen ve diğerlerinin yaşadığını, Kamışlı’nın hiçbir zaman bir Kürt şehri olmadığını, Arapların geçmiş dönemlerde Suriye rejiminin Araplaştırma politikası çerçevesinde iskan edildiğini dile getirdi. Bu nedenlerle kendilerinin ulusal bir hakimiyeti veya etnik bir gruba ait olmayı anlatan terim yerine Rojava’yı kullandıklarını ve alternatif bir çözüm olarak her bileşenin kendisini ifade edebileceği kanton yapılanmasını tesis ettiklerine dikkat çekti.

ABD ile PKK arasında komplike olmasa da ilişki var

ABD ile Türkiye arasında ilişki olduğunu ancak bu ilişkinin çok iyi gelişmiş ve koordinasyon düzeyine yükseltilmiş olmadığını dile getiren Rıza Altun, doğrudan ve dolaylı aralığındaki ilişki aşamasında bulunduklarını vurguladı.

ABD ile PKK arasındaki ilişkilerin değişiklik gösterdiğini dile getiren Altun, ABD’nin Suriye’de Kürt güçleriyle işbirliği içerisine girerek, onları destekleyerek olası bir Türk müdahalesine karşı korurken Türkiye’de Kürtlere yönelik baskı, cinayet ve soykırımlara göz yumduğuna dikkat çekiyor.

Amerika’nın Suriye’de Kürtlerin federal bir yapıya sahip olmaları şeklinde bir politikasının olmadığını, federalizmi desteklememekle birlikte reddetmediğini, federalizme değil bölünmeye karşı olduğunu dile getiren Altun, her kesime şirin gözükecek ve kendi çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini vurguladı.

ABD Kürt koridoruna karşı değil

ABD’nin Kürtlerin Efrin’e ulaşarak bir Kürt koridoru oluşturmaları önünde ciddi hiç bir engel oluşturmadığını, mevcut tüm olasılıkları manipüle ettiğini dile getiren Altun, Türklere ise Rojava’da Kürt varlığına izin vermeyeceğini söylediğini belirtti.

Geçmişte Şam rejimi ile bilhassa Öcalan özgülünde geliştirilen önemli ilişkilere sahip olduklarını, bu ilişkilere savaşın başından beri sürdürdüklerini dile getiren Altun Şam’a kendilerine yaptıkları yardımlardan dolayı minnettar olduklarını söyledi.

Rojava terimini kabul etmiyoruz

Rojava teriminin varlığını ve bu vizyonun bu şekilde empoze edilmesini, Rojava’nın Suriye’nin birliği ve bütünlüğü içinde bir noktaya tekabül ettiği için eleştirdiklerini vurgulayan Altun, bu tanımlamanın daha farklı olması gerektiğini belirtti.

Mevcut federal sisteme karşı olduklarını ancak halihazırda federal kuzey Suriye’nin oluştuğuna dikkat çeken Altun Federal Rojava’nın doğru olmadığı, Suriye’nin geri kalanının düşünülmediği eleştirisinde bulundu.

Federasyon sisteminin bir hata olduğunu, Rojavalı yetkililer ile aralarında bu konularla ilgili bir koordinasyonun bulunmadığını, doğrudan müdahalede bulunmadıklarını sadece önerilerde bulunduklarını ileri süren Altun, Rojavalı yetkililerin kendilerini duyuru için uygun bir zaman oluşturduktan sonra açıklama yaptıkları eleştirisinde bulunduklarına dikkat çekti.

PKK olarak Kuzey Suriye’de oluşturulacak Federal Sistem için “Kuzey Suriye” terimini istediklerini, “Rojava” teriminin, Kürtlere ait ulusal bir terim olduğundan ve Kuzey Suriye bölgesinin çok çeşitli bileşenleri kapsadığından, federal isimden çıkarılması talebinde bulunduklarını dile getiren Altun, bu düşünceden hareketle Kürtlerin özgür olması kadar diğer bileşenlerin de özgür olmasını amaçlayan zihinsel bir devrime odaklandıklarını vurguladı.