KADEM Başkanı'ndan skandal sözler: Cumhuriyet dönemi kadın hakları ‘göstermelik’

Yılmaz’ın dernek için yazdığı makalede kadınlar için skandal sözlerin yer aldığı ortaya çıktı.

KADEM Başkanı'ndan skandal sözler: Cumhuriyet dönemi kadın hakları ‘göstermelik’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan’ın yönetim kurulunda yer aldığı Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), Başkanı Sare Aydın Yılmaz’ın dernek için yazdığı makalede kadınlar için skandal sözlerin yer aldığı ortaya çıktı.

Erdoğan ve AKP’ye, “kadınlara yönelik destekleri” nedeniyle güzelleme yapılan makalede, Cumhuriyet döneminde ise seçme ve seçilme hakkı dahil olmak üzere kadınların “göstermelik” olarak kullanıldığı belirtiliyor.
“Erkeklerle bir arada bulanmaktan kaçınmayan…”!
Makaleye göre Cumhuriyet dönemiyle ortaya, “geleneksel, kültürel değerler ile dini pratiklerden uzak, başörtüsü takmayan spor müsabakalarına katılan, toplumsal alanda erkeklerle bir arada bulanmaktan kaçınmayan ve profesyonel mesleklere sahip yeni kadın figürleri” çıkıyor.
Yılmaz’ın yazdığı makalede, Cumhuriyet ve kadına kazandırdıklarına ilişkin şu ifadeler dikkat çekiyor:
– Seküler düzlemde yapılan tüm açıklamalar, Türkiye gibi nüfusun yüzde 99’unun Müslüman olan bir ülkede İslam’ın kadına ve erkeğe yüklediği gerçek rollerden bağımsız, Batı kültürlerinin ortaya koyduğu oryantalist bakış açısı ile kavramlaştırılmış.
– Cumhuriyet dönemi modernleşme faaliyetleri kapsamında “göstermelik” olarak kullanılan kadınların, kamusal alanda modern bir görüntü sağlamak amacıyla kıyafet tarzları denetime tabi tutuldu, başörtüsü modernliğe aykırı olduğu için yasaklandı.
– 2010 referandumuyla yaşama geçen pozitif ayrımcılık, kadınların yaradılış özellikleri göz önünde bulundurularak erkeklerle eşit haklara sahip olmanın önünü açtı. 2015’te kabul edilen Aile Paketi, pozitif ayrımcılığa örnek gösterilebilir.
– Cumhuriyet döneminde, ortaya yeni kadın figürler çıktı, bunlar geleneksel, kültürel değerler ile dini pratiklerden uzak, başörtüsü takmayan spor müsabakalarına katılan, toplumsal alanda erkeklerle bir arada bulanmaktan kaçınmayan ve profesyonel mesleklere sahip olan kadınlardır.
– Cumhuriyet döneminde kamusal alandaki kadın, tüm kadınsal özelliklerinden sıyrılmış, tamamen maskülen bir görünümle karşımıza çıkıyor.
– Kadının siyasal alana dahil edilmesi (seçme seçilme hakkı) Cumhuriyet dönemi modernleşmesinin karakteristliklerinden biri olarak “göstermelik” çıkıyor.
– Türkiye genelinde son dört seçime bakıldığında Meclis’e giren kadın vekillerde bariz artış görülmektedir. Özellikle AKP döneminde parti yönetimi ve 2014’e kadar parti başkanı olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın şahsi desteği ile doğru orantılı gitti.
– Kadın ve erkeğin tabiatı bakımından farklı oldukları kabul edilerek iş bölümü kavramlarının ve sosyal rollerin eşitlik üstü adaletli biçimde yeniden yapılandırılması yoluna gidilmeli.