İTÜ'ye öğretim görevlisi alımında usulsüzlük

İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'na öğretim görevlisi alımında usulsüzlük yapıldığı ortaya çıktı.

İTÜ'ye öğretim görevlisi alımında usulsüzlük

İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı’na öğretim görevlisi alımında usulsüzlük yapıldığı iddia ediliyor.

30 Eylül 2016 tarihinde YÖK’ün internet sitesinde 1010770 ilan numarası ile İTÜ TMDK Türk Halk Oyunları Bölümü’ne “öğretim görevlisi” unvanlı akademik personel alımı yapılacağı ilan edilmişti. Son başvuru tarihi 14 Ekim 2016, sınav tarihi de 20 Ekim 2016 olan kadro için başvuru şartları ilgili ilanda şu şekilde yer alıyor:

a) Konservatuarların Türk Halk Oyunları Bölümü lisans mezunu olmak;
b) Bale ve Kondisyon alanlarında lisans düzeyinde 2 yıl ders vermiş olmak;
c) ALES’ten en az 70 puan almış olmak;
d) YDS/ÜDS/KPDS ve dengi sınavlardan en az 55 puan almış olmak.
e) 657 sayılı Kanunun 48 maddesinde belirtilen şartları taşımak;
f) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması.

Konu ile ilgili görüşlerini ifade eden akademisyenler, bahsi geçen şartlardan “b maddesi” dışındakilerin pek çok kişi tarafından sağlanabileceğini, ancak ilgili maddeninse belli bir kişi ya da kişiler için konulduğunu söylediler.

B maddesi hakkaniyeti engelliyor

Tepki uyandıran bu durumun,”b maddesi” ile verilen şartın “ilgili yönetmeliklerde yasak edilen özel şartlar” kapsamında değerlendirebileceği; direkt olarak halk oyunları alanıyla alakalı olmadığı ve dolayısıyla “bir kişiyi tarif edecek biçimde düzenlenmiş olabileceği ya da birden fazla adayın başvurmasına imkân bırakılmayacak biçimde adaletsiz olduğu” sonucunu doğurduğu ve hakkaniyeti engellediği için yargı yoluna taşınacağı da aynı kadro için başvuran diğer akademisyenler tarafından dile getiriliyor.