İstanbul Haziran buluşması gerçekleşti

Birleşik Haziran Hareketi İstanbul buluşmasını 3 Ocak’ta Şişli Kent Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdi.

İstanbul Haziran buluşması gerçekleşti

Birleşik Haziran Hareketi İstanbul buluşmasını 3 Ocak’ta Şişli Kent Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdi. “Omuz Ver” sloganıyla çağrı yapılan buluşmada Birleşik Haziran Hareketi Yürütme Kurulu üyeleri Alper Taş ve Burak Yücel, Şişe Cam işçileri, Kartal Adliyesi yemekhane işçileri ve Haziran Eğitim Komisyon üyesi konuşma yaptı.

AKP rejimini yıkmak için yeni bir yol bulacağız

Birleşik Haziran Hareketi Yürütme Kurulu adına konuşma yapan Alper Taş, Haziran hareketinin bir yıllık sürecini ve önümüzdeki dönem çalışmalara dair bir konuşma yaptı. Konuşmasında bugünün Türkiyesi’nde Haziran hareketine olan ihtiyacın daha da arttığına, AKP’yi seçimle-sandıkla yenemeyeceğimizi anlamamız gerektiğine ve yerel meclislerin örgütlenmenin daha da önem kazandığına vurgu yaptı. Seçimle gelen AKP’nin seçimle gitmeyeceğini, AKP’nin gerçekliğini ve mücadelenin elzemliğini unutmadan, bu bilinçle hareketi büyütmenin önemli olduğunu söyledi. AKP iktidarının insanların sokağa çıkmaya korkmalarına neden olduğunu, halkın Haziran davetine gelmelerini sağlamamız gerektiğini belirtti.

Haziran direnişinde AKP’nin yenildiğini ancak dirençli ve örgütlü bir alternatif yaratılamadığı için bir seçenek yaratamadığımızı ve eksiklerimizi, yetersizliklerimizi görerek yolumuza devam etmemiz gerektiğini söyleyen Taş, AKP’nin yönetememe krizinin devam ettiğini belirtti.

“Omuz Ver”

Birleşik Haziran Hareketi Yürütme Kurulu üyesi Burak Yücel, konuşmasında “Omuz Ver” çalışmasını anlattı. Haziran Hareketinin önümüzdeki dönem çalışmalarını şu dört başlıkta yapacağını belirtti;

1- AKP Rejiminin fiili tek adam diktasını Başkanlık Sistemiyle anayasal bir düzen haline getirmesine izin vermeyeceğiz.

2- Başta 657 sayılı kamu personeli yasası olmak üzere emeğin güvencesizleştirilmesine, emekçilere yönelik saldırılara karşı emeğin haklarını savunacağız.

3- Emperyalizmin ve AKP’nin bölgesel savaş planlarını durduracağız. İçerde sürdürülen savaşa karşı barışı ve birlikte yaşamı örgütleyeceğiz.

4- Okulların imam hatipleştirilmesine, zorunlu din derslerine, toplumsal yaşamın dinselleştirilmesine karşı laikliği yeniden kazanacağız.”

Cam işçileriŞişecam’ı dünya markası yapmış olan işçiler işten atıldı

6 Kasım’da 165 işçinin iş akdinin feshedilmesi üzerine direnişe başlayan işçilerin sözcüsü işçiler adına yapılan konuşmada, fabrika içine taşınamayan direnişin sendika yönetiminin işçileri tehdit ettiğini, işe geri dönmek için her yolu denediklerini söyledi. Direnişin 44.gününde Mersin’de başladıkları açlık grevine 48.günde Beykoz’da bulunan sendika genel merkez önüne taşıdıklarını, sendikanın işçilerin haklarını koruma yükümlülüğünü yönetime hatırlatmak zorunda kaldıklarını belirtti. Sendikaların asli vazifelerinden kaçtığını ve buna karşı da direndiklerini vurgulayan Şişe Cam sözcüsü sınıf sendikacılığı özlemlerine değindi.

Dünyanın en büyük adliye sarayında adaletsizlik

Kartal Adliyesi Yemekhane çalışanları maaş alamadıkları için başladıkları direnişte Devrimci Turizm İşçileri Sendikasıyla verdikleri mücadelenin zaferle bittiğini anlattı.

Eğitimin gericileşmesi toplumun gericileşmesidir

Haziran İstanbul Eğitim Komisyonu adına yapılan konuşmada, sermayenin ve gericiliğin eğitimi şekillendirmesinin toplumu da şekillendirdiği, velilerin kendilerini müşteri olarak görmeye başladıkları, okullarınsa şirketleştiği belirtildi. 6 Aralık’ta kurulan eğitim komisyonunun imam hatipleşmeye, zorunlu din derslerine karşı bilimsel ve laik eğitim mücadelesini vereceği vurgulandı.