IMF gözünü emekli maaşları ve kıdem tazminatlarına dikmiş

Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye'nin de aralarında bulunduğu Orta, Doğu ve Güneydoğu Avrupa (CESEE) ülkelerine ilişkin değerlendirme raporunu yayımladı. Türk hükümetinin zayıf tasarrufları artırmak için harekete geçtiği hatırlatılan IMF raporunda, özellikle emeklilik ve kıdem tazminatına yönelik reformların acilen uygulanmaya başlaması önerildi.

IMF gözünü emekli maaşları ve kıdem tazminatlarına dikmiş

Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye’nin de aralarında bulunduğu Orta, Doğu ve Güneydoğu Avrupa (CESEE) ülkelerine ilişkin değerlendirme raporunu yayımladı. Türk hükümetinin zayıf tasarrufları artırmak için harekete geçtiği hatırlatılan IMF raporunda, özellikle emeklilik ve kıdem tazminatına yönelik reformların acilen uygulanmaya başlaması önerildi.

Emeklilik ve kıdem tazminatına yönelik reformlara acilen başlansın

IMF uzmanlarının kendi neoliberal kanaatleri yönünde, Türkiye’deki emekli maaşlarının “yüksekliğini” ve kıdem tazminatının “yükünü” yapısal bir sorun olarak saptadıkları biliniyor. Türk hükümetinin zayıf tasarrufları artırmak için harekete geçtiği hatırlatılan IMF raporunda, özellikle emeklilik ve kıdem tazminatına yönelik reformların acilen uygulanmaya başlaması önerildi.

 “Türkiye’deki sığınmacı sayısı artabilir”

Raporun Türkiye’ye ilişkin bölümünde güçlenen iç taleple büyümeye devam eden ekonominin, destekleyici politikalar ve gevşetilen makro ihtiyati düzenlemelerden de faydalandığı belirtildi. Suriyeli sığınmacıların ekonomiye etkilerinin ise birkaç farklı alanda hissedildiğine işaret edilen raporda, şunlar kaydedildi: “Sığınmacıların çoğu kampları 2014’ün sonuna doğru terk ederek, iş gücüne katılmaya başladı. Bu durum, Suriye sınırına yakın bölgelerdeki niteliksiz iş gücü üzerinde baskı yarattı. Türkiye, AB ile gerçekleştirilen görüşmeler sonrasında Ocak 2016’dan itibaren sığınmacılara bazı kısıtlamalar çerçevesinde yasal çalışma izni vermeye başladı. Bazı veriler, sığınmacıların Türkiye ekonomisine küçük ölçekli yatırımlar getirdiğini gösteriyor”.

IMF raporunda ayrıca Türkiye’deki sığınmacı sayısının gelecek dönemde artabileceği uyarısında bulunuldu.

“Sermaye akışı pozitife döndü”

Raporda, Türkiye’de enflasyonun yüksek seyretmeye devam ettiğinin altı çizilirken, Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) 2016’da yıllık 9,8 seviyesinde gerçekleşeceği tahminine yer verildi. IMF’nin bir önceki tahmini TÜFE’nin bu yıl yüzde 7,9’a gerileyeceği yönündeydi. Bununla birlikte, Türkiye’ye yönelik sermaye akışının son dönemde yeniden pozitife döndüğüne işaret edilen raporda, finans sektörünün yatırımlardan yararlandığı vurgulandı.

Öte yandan, tasarruf oranlarının düşük seyretmeye devam ettiği belirtilen raporda, “1998-2003 döneminde yüzde 18 seviyesinde olan özel sektör tasarrufları, 2010’dan bu yana yüzde 13’ün altında kaldı ve 2013’de yüzde 9’a geriledi” değerlendirmesi yapıldı.

Reform önerisi

Tasarruflardaki düşüşün önemli ölçüde makroekonomik dengelenme politikalarından kaynaklandığına işaret edilen raporda, şehirleşmenin de buna katkı sağlamış olabileceği öngörüldü. Türk hükümetinin zayıf tasarrufları artırmak için harekete geçtiği hatırlatılan IMF raporunda, özellikle emeklilik ve kıdem tazminatına yönelik reformların acilen uygulanmaya başlaması önerildi.