İlerici Kadınlar Derneği Beria Onger Akademisi oturumları devam ediyor

İlerici Kadınlar Derneği tarafından düzenlenen Beria Onger Kadın Akademisi birinci dönem oturumları İstanbul'da devam ediyor.

İlerici Kadınlar Derneği Beria Onger Akademisi oturumları devam ediyor

İlerici Kadınlar Derneği tarafından düzenlenen Beria Onger Kadın Akademisi’nin İstanbul Avrupa Yakası Birinci Dönem ilk oturumu 4 Eylül’de Bakırköy’de gerçekleşti. Açılış sunumunu gerçekleştiren Naciye Babalık toplumda kurulmaya çalışılan gerici hegemonyadan en çok etkilenen kesim olan kadınlar için Beria Onger Kadın Akademisi’nin yaratacağı farkındalığa değindi.

Kadınlar eve daha fazla mahkum

İlk oturumun “Kadınlar Medyaya Bakıyor” başlığında yazar Tülin Tankut sunumunu gerçekleştirdi. Toplumsal kimliği zayıflatılan kadınların diziler, TV programları ve yarışmalar ile nasıl meşgul edildiğine değinen Tankut, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin medya araçları ile yükseltildiğine vurgu yaptı. Oturumda, dinsel referanslı şekillenen tofoto4plumda yanlızlaştırılan kadının eve daha fazla mahkum olduğu ve medaya aracılığı ile tüketim toplumuna hizmet edecek özneler olarak nasıl yönlendirildikleri ele alındı.

Akademinin ikinci oturumu Bakırköy’de 25 Eylül’de ”Gericilik ve kadın”, ” Emperyalizm savaş, göç ve kadın” başlıkları ile devam edecek.

Depresyon kadınlarda daha fazla görülüyor

Akademinin İstanbul Kadıköy’de gerçekleştirdiği oturum da ise ilk olarak ”Kapitalizmin ruh sağlığına etkileri” ele alındı. Psikolog Oya Pakyürek yaptığı sunumda yaşadığımız sistemin bireyi nasıl kuşattığına değindi. Üretim sürecinin parçalanmasının aynı zamanda bireyin üretim sürecine ve ürettiği metaya da yabancılaşmasına neden olduğunu vufoto3rgulayarak sonuç olarak bütünü görme, neden sonuç ilişkisi kurma, analitik düşünme ve sorun çözme becerilerinin azaldığını ifade etti. İçinde yaşadığımız sistemin bireyi sürekli stres altında tutması ile psikolojik problemlerin arttığını, depresyon, panik bozukluk gibi olguların
arttığınada değinen Pakyürek bütün bu ortamın kadınları daha da fazla etkilediğini, depresyon olgularının kadınlarda çok daha fazla görüldüğünü vurguladı. Bireyin bu çıkmazdan kurtulmasının temel olarak imece usulu üretmesi, üretim sürecinin bütününe hakim olması ve yaptığı her işi aşkla yapması gerektiğini ifade etti.

İkinci bölümde ”Kapitalist sistemde ebeveynlik,çocuk ruh sağlığı ve eğitimi” başlığı tartışıldı. Ebeveyn olarak çocuklara temel yaklaşımların, doğru davranışın ve bunun toplumsal karşılıklarının iredelendiği bölüm katılımcıların katkıları ve soruları ile tamamlandı.

Akademinin Kadıköy programı 25 Eylül Pazar günü yapılacak olan “Kadın emeği” ve “Kadın Hakları” oturumları ile devam edecek.

İKD ile iletişim kurmak ve Akademi’ye katılmak için:

Web sitesi: http://ilericikadinlardernegi.org.tr/

Twitter: @ikd_sosyalmedya