İKD'den "Esnek çalışma" bülteni: Esnek çalışma, kadınlar için daha fazla güvencesizliktir!

Geçtiğimiz yıl AKP iktidarı tarafından açıklanan ve 64. Hükümet programında da yer alan ‘Ailenin ve dinamik nüfusun korunmasına dair yasa tasarısı’nı adım adım yaşama geçiriliyor.

İKD'den

Geçtiğimiz yıl AKP iktidarı tarafından açıklanan ve 64. Hükümet programında da yer alan ‘Ailenin ve dinamik nüfusun korunmasına dair yasa tasarısı’nı adım adım yaşama geçiriliyor.

1 Kasım seçimlerinden hemen sonra ivedilikle Meclis’ten geçirilen torba yasalarla yeniden şekillendirilen çalışma yaşamı kadınlar için esnek ve güvencesiz çalışmayı kural haline getiriyor. Yapılan düzenlemeler, kadınların temel misyonunu ev içi işler ve çocuk bakımı olarak görmekte ve kadının çalışma yaşamını buna uygun hale getirmeye yöneltmektedir.

İlerici Kadınlar Derneği (İKD), en son “Kiralık işçi” olarak adlandırılan yasanın meclisten geçmesi ile beraber “esnek çalışma” başlığının kadınları nasıl etkilediğine dair bir bülten yayınladı.

Bülten; Doğum ve ebeveyn izinlerine ilişkin düzenleme ne getiriyor?, Kadın memura süt izni yerine yarı zamanlı çalışma, Özel sektörde çalışan kadın işçilerin yarı zamanlı çalışma talepleri işverene ek yükler getireceğinden işe girişte kadınların ikincil olarak tercih edilmesine neden olacaktır, Devlet sosyal sorumluluğu olan çocuk bakımından tamamen kurtulmak istiyor, Güvencesiz ve esnek çalışmaya ilişkin yasa bizlere ne vaat ediyor, İşçi kiralama yasallaşıyor, İşverenin işçiye karşı yükümlülükleri azalıyor, Uzaktan çalışma belirsiz bir tanım olarak sınırsız sömürünün önünü açıyor, Sendikalaşma oranı azalacak, İşten çıkarmalar kolaylaşacak başlıklarını açıyor.

Bültenin tamamına ulaşmak için: