İKD'den cinsel istismarı meşrulaştıran yasaya karşı dilekçe

İlerici Kadınlar Derneği cinsel istismar yasasının meşrulaştırılmasına karşı TBMM'ye dilekçe verdi.

İKD'den cinsel istismarı meşrulaştıran yasaya karşı dilekçe

İlerici Kadınlar Derneği (İKD) ve Pir Sultan Abdal 2 Temmuz Vakfı Kadın Komisyonu tecavüzcüleri aklama yasa tasarısının geri çekilmesi için TBMM’ye dilekçelerini CHP Milletvekili Necati Yılmaz ve Candan Yücer aracılığıyla iletti. İKD GYK üyesi Umut Kuruç, bu önergenin genel kurula gelmesinin ve oylanmasının dahi suç olduğunu söyledi. TBMM önündeki polisler kadınların üzerindeki çocuk tecavüzlerinin suç olduğu yazılı tişörtler’in suç unsuru olduğunu söyleyerek engellemeye çalıştı.

“Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”nın TCK ‘nın 103. Maddesinde değişiklik öngören hükmünün ve aynı yasa maddesine ilişkin olarak 17.11.22016 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunulan tasarının geçici 1. Maddesine eklenmesi talepli önergenin geri çekilmesi” talebini içeren dilekçe dün Meclis Dilekçe Komisyonu’na iletildi.

Dilekçede yer alan yasanın çekilmesi için ifade edilen nedenler şu şekilde: 

1) 15 yaş altı mağdurun fail ile evlenmesini kapsayan düzenleme ile 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun evliliğin yaş koşulunu düzenleyen 124. Maddesi çelişir niteliktedir.

2) Mevcut yasal düzenleme çerçevesinde çocuk 15 yaşından küçük ise maruz kalacağı cinsel eylemlerin hukuki anlam ve sonuçlarını anlayamayacağı için bu yaştaki bir çocuğun ‘cinsel ilişkiye rızasından’ bahsedilemez.

3) Yasa tasarısında Anayasa Mahkemesi’nin iptal gerekçeleri arasında sayılan failin yaşı hususuna dair bir düzenleme bulunmaması büyük bir eksikliktir. Cinsel istismar fiilinin failinin de çocuk olması, tarafların aralarındaki ilişkinin istismar niteliği taşıyıp taşımamasını doğrudan etkiler niteliktedir.

Çocuk gelinler artacak

4) Önerge bu şekilde gerçekleşen evlenmenin failin kusuru ile sona ermesi halinde hükmün açıklanacağını veya cezanın infazına devam olunacağını düzenlemektedir. Boşanmaya istismar fiilinin mağduru olan eş neden olursa veya taraflar anlaşmalı olarak boşanırsa fail cezadan tümü ile kurtaran bu düzenleme danışıklı şekilde mağduru kusurlu gösteren boşanma davalarına veya maddi menfaat karşılığı anlaşmalı boşanmalara yol açacaktır.

5) Ulusal ve uluslararası kuruluşların yayınladığı periyodik raporlarda da görülmekte olan, yüz binlerle ifade edilen çocuk gelin sayısı bu düzenleme ile kaçınılmaz bir artış göstermekle birlikte evlenme yaşının düşürülmesine ve evlenme yaşının 15’e belki de daha aşağıya çekilmesine yol açacaktır.

6) Söz konusu önergeyi olumlamak ve kabul anlamına gelmemekle birlikte, çocuğun cinsel istismarı fiilinin birden fazla fail tarafından işlenmesi veya fiilin erkek çocuğa karşı işlenmesi halinde yasada boşluk oluşacağı ve Anayasa’nın 10. Maddesini temel alan eşit suça eşit ceza ilkesine aykırılık söz konusu olacağı açıktır.

7) Anayasa Mahkemesi’nin yukarıda bahsedilen kararlarında öngörülen süreler içerisinde meclisin yeni bir düzenleme yapmaması halinde belirlenen sürelerin sonunda çocuklara karşı işlenen cinsel istismar suçlarına ilişkin tüm davalarda sanıklara, mağdurlar sanki yetişkinlermiş gibi ceza uygulanabilecek, bu durumdaki sanıklara verilecek ceza 12 yıldan fazla olmayacaktır.

Örtülü af

8) Önergedeki fıkranın eklenmesinin kabulü halinde, 16.11.2016 tarihine kadar işlenmiş olan tüm cinsel istismar suçlarının faillerine, bu suça azmettirenlere ve işlenmesine yardım edenlere ilişkin bir defaya mahsus örtülü bir af getirilmiş yani açılan kamu davalarının düşürülmesi, kesinleşen ve infazına başlanan hapis cezalarının infazının ertelenmesi, binlerce sanığın tahliye edilmesi mümkün hale gelmiş olacaktır.

9) Bu yasal değişiklik ile cinsel suçlarda orantısızlığın, adaletsiz durumların giderilemeyeceği açıktır.

ikd-tbmm-basvuru-dilekcesi

15134761_1826774027542676_8129312806069160879_n 15171326_1826773940876018_8416952010437411899_n