“Gerçekçiliğe 3 Bakış” Suluboya Resim Sergisi

“Gerçekçiliğe 3 Bakış” Suluboya Resim Sergisi Venüs Sanat’ta. 3 sanatçı gerçekçilikte yeni boyutlar ararken birbirleriyle buluştular ve Venüs Sanat Galerisi’nde “Gerçekçiliğe 3 Bakış” adıyla bu sergiyi düzenlediler.

“Gerçekçiliğe 3 Bakış” Suluboya Resim Sergisi

Suluboyanın İskoç, Azeri ve Türk sanatçılarından olan Ewen McDonald, Hicran Alioğlu ve Koray Dağcı gerçekçiliği kendi tarzlarına göre yorumluyorlar. Gerçekçi resim, salt olduğunu aktarmak değil, ne olduğunu vurgulayarak yansıtmaktır.

3 sanatçı gerçekçilikte yeni boyutlar ararken birbirleriyle buluştular ve Venüs Sanat Galerisi’nde “Gerçekçiliğe 3 Bakış” adıyla bu sergiyi düzenlediler.

Bilindiği gibi; resmin yöneldiği gerçek, hem nicelik, hem de nitelik yönünden, ele alınan konunun gerçekleridir. 3 ressamın sergide sunduğu resimlerin çok çeşitli obje, mekân ve görüntülerden oluşması, izleyici için her resimde farklı duygular, arayışlar uyandırmakta.

Ewen; resimlerinde emeğin objelerini, emeğin objeye yansımasındaki gerçeği olduğu gibi vurgularken, resmine emeğin özündeki gerçeği aktararak, objeyle bütünleşen ve onun enerjisini ortaya koyan, uzunca bir süredir yoğun emekle oluşturduğu bir usule sahiptir.

Koray; gezdiği mekanları, izlediği ortamları ve objeleri anlık ve konumsal olarak tespit etmekte ve yeniden yorumlayarak yeni gerçekçilik olarak adlandırılabilecek bir usulle kağıda aktarırken, sınırlı renkleri ve detaycı üslupla bütünlüğe ulaşma çabasını suluboyalarında resmetmektedir.

Hicran; gerçekçiliğin, soyut lekelerle buluşmasını, özündeki lekelerin dansını, soyut ile gerçeğin sentezini bulma anlayışını engin resim bilgisiyle harman ederek, seçtiği kompozisyonlar ve görsel zenginlik sağlayan canlı renkleriyle aktarırken, özgür ve özgün usulünü ortaya koymaktadır.

İşte bu sergide, ayrı uluslardan 3 ressamın kendilerine göre gerçeği aramalarından kaynaklanan resimlerini göreceksiniz. 18 Ocak Pazartesi günü başlayacak olan sergi her gün 10.00 ile 18.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

VENÜS Sanat Galerisi

Mustafa Mazharbey Cad. Mustafa Kaya Sokak No 2 Göztepe-Kadıköy

0216 565 3572