Faturadaki TRT payı kaldırılsın talebine red!

TRT, katkı payına ilişkin iptal ve iade talebini, kurumun ticari amaç gütmeyen programlar da yaptığını iddia ederek reddetti.

Faturadaki TRT payı kaldırılsın talebine red!

Kamu Denetçiliği Kurumu, elektrik tüketicilerinden tahsil edilen Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) katkı payına ilişkin iptal ve iade talebini, kurumun ticari amaç gütmeyen programlar da yaptığını iddia ederek reddetti. Ticari amaç gütmeyen programlara örnek olarak ise bir diziler gösterildi.

TRT giderlerinin karşılanması amacıyla, elektrik tüketicilerinden tahsil edilen katkı payının alınmasına rızası olmadığını belirten bir kişi, Kamu Denetçiliği Kurumuna başvurdu.

Başvuruyu inceleyen Kamu Denetçiliği Kurumu, TRT’nin çok geniş ulusal ve uluslararası insan topluluklarına hitap eden yayınlar yaptığını iddia etti. Örnek gösterdiği bazı programlarda ticari amaç güdülmediğini de öne süren Kamu Denetçiliği Kurumu, nihai kullanıcıya gönderilen faturalarda aylık ne kadar TRT payı ödeneceğinin belirtildiği, bu şekilde de aleniyetin sağlandığına belirterek, idarenin işlemlerinde herhangi bir hukuka aykırılık tespit edilemediğine hükmedip başvuruyu reddetti.
Programlar örnek gösterildi
Kamu yayıncılığı yapan kuruluşların, özel sektörden farklı olarak, ticari anlamda bir getirisi olmayan ancak toplumsal kültürün korunması ve oluşmasını amaçlayan yayınları da yaptığını ifade eden Kamu Denetçiliği Kurumu, TRT’de yayınlanan bazı programları örnek gösterdi.
Dizi, ticari amaç gütmeyen program olarak gösterildi
Kurumun ticari amaç gütmeyen programlara gösterdiği örnek ise bir dizi film oldu. Kamu Denetçiliği Kurumu, TRT 1 ekranlarında yayınlanan “Böyle Bitmesin” isimli dizinin, boşanma noktasına gelmiş çiftlere aile olmayı ve sevgiyi mizahi bir dille hatırlattığını iddia etti.