Dünyayı bir günlüğüne bile olsa çocuklara veremiyoruz

Türkiye'de her üç çocuktan biri yoksul.

Dünyayı bir günlüğüne bile olsa çocuklara veremiyoruz

Türkiye’de her üç çocuktan biri yoksul. 2014’te Türkiye’de 40 bin ‘çocuğa taciz davası’ açıldı. Sadece 2015’te, 31 bin 337 kız çocuğu evlendirildi. Türkiye’de, çocuklarla ilgili kronik sorunlarından biri de çocuk işçiliği; 900 bin çocuk işçi var. Fırsat eşitsizliğinin yaşandığı en önemli başlıklardan biri de eğitim.

UNICEF, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü üyesi 41 ülkede çocuklar arasındaki fırsat eşitliğinin incelendi. ‘Çocuklar İçin Adalet’ adlı rapora göre Türkiye, İsrail ile birlikte son sırada.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre nüfusun yüzde 29,4’ünü çocukların oluşturduğu Türkiye’de, çocuklarla ilgili kronik sorunlar var. Bunlardan ilki çocuk işçiliği. TÜİK 2012 verilerine göre, ülkede 6 – 17 yaş arasında yaklaşık 900 bin çocuk işçi var. Çalışan çocuklar en fazla tarım sektöründe. Çalışan çocukların yüzde 49,8’i okula devam ederken, yüzde 50,2’si okula devam etmiyor.