Dünyanın dörtte üçü ağrı kesicilere ulaşamıyor

Uluslararası Narkotik Kontrol Kurulu'nun (INCB) raporuna göre dünya nüfusunun büyük bir kısmı çeşitli nedenlerle ağrı kesicilere ulaşamıyor.

Dünyanın dörtte üçü ağrı kesicilere ulaşamıyor

Uluslararası Narkotik Kontrol Kurulu’nun (INCB) raporuna göre dünya nüfusunun büyük bir kısmı çeşitli nedenlerle ağrı kesicilere ulaşamıyor.

Raporda, yeterli hammadde olmasına ve ilaç üretilmesine rağmen dünya nüfusunun yüzde 75’inin ağrı kesicilere ya hiç ulaşamadığını ya da ağrı kesicilerden sınırlı biçimde faydalanabildiğini gösterdi. Bunun nedenleri arasında yeterli eğitimin verilmemesi, ilaç bağımlılığı korkusu ve maddi yetersizliklerin sıralandığı raporda, ağrı kesicilerin büyük çoğunluğunun Kuzey Amerika, Batı Avrupa ve Okyanusya’da tüketildiği belirtildi. Ağrı kesicilere erişimin düşük ya da hiç olmadığı bölgelerse Afrika, Asya’nın büyük kesimi, Orta Amerika ve Pasifik olarak sıralandı.

Raporda kanser hastalarına verilen morfinin yüzde 92’sinin dünya nüfusunun yüzde 17’si tarafından kullanıldığı, geri kalan yüzde 8’inin ise nüfusun yüzde 83’ünün kullanımına sunulduğu kaydedildi.

Özellikle Afrika ve Asya’nın bazı kesimlerinde süren açlık, susuzluk gibi sorunlar ön planda iken, ağrı kesici kullanılmamasına yeterli eğitimin verilmemesi ve bağımlılık korkusu gibi nedenlerin açıklanması ise ilgi çekici bir detay.