Darbe soruşturmalarında açığa alma süreleri doluyor

Darbe soruşturmalarında açığa alınan memurların soruşturma süresi olan üç ay doluyor.

Darbe soruşturmalarında açığa alma süreleri doluyor

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 145. maddesi gereğince, açığa alma süreleri doluyor.

23/07/2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname”nin 4. maddesinin 1. fıkrası gereği; ‘FETÖ’ üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen kamu görevlileri hakkında, kurumlarca 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 137. maddesi kapsamında görevden uzaklaştırma tedbiri uygulandı.

50 bin 875 memur kamudan ihraç edildi

Açığa alınan kamu görevlileri hakkında kurumlarca yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde, 02/09/2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 672 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 28 bin 163’ü öğretmen olmak üzere toplam 50 bin 875 memur kamudan ihraç edildi.

Resmi Gazete’ de yayımlanan 672 sayılı KHK sonrasında kamu kurumlarınca halen yürütülen soruşturmalar neticesinde yeni ihraç listelerinin belirlendi ve Bakanlar Kurulu’nda görüşülmek üzere bu listelerin Başbakanlığa gönderildi.

657 sayılı kanuna göre üç aylık süreler doluyor

Bununla birlikte 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 145. maddesinde, “Görevden uzaklaştırma bir disiplin kovuşturması icabından olduğu takdirde en çok 3 ay devam edebilir. Bu süre sonunda hakkında bir karar verilmediği takdirde memur görevine başlatılır.” hükmü yer alıyor.

Bu hükme göre, Temmuz itibariyle başlanan açığa alma işlemlerinde süreler doluyor. Örneğin, 21 Temmuz’da açığa alınan ve hakkında hüküm bulunmayan kamu çalışanı için süre 21 Ekim’de bitiyor.

Dolayısıyla, haklarında açığa alma kararı bulunan kamu çalışanlarının göreve iade olması gerekiyor. Tersi durumda ise açığa alma süreleri ile ilgili yeni KHK çıkartılması gündeme gelecektir.

(Memurlar.net)