Cumhuriyet okurlarından Cumhuriyet'e tepki

Bildirgenin gazeteye gönderildiğini ancak gazetede yayımlanmadığını öne süren 330 Cumhuriyet okuru, metnin kamuoyuna açıklanmasına ve Cumhuriyet okurlarının imzasına açılmasına karar verdi.

Cumhuriyet okurlarından Cumhuriyet'e tepki

Cumhuriyet gazetesinin çizgisinin değiştiğini iddia eden 330 Cumhuriyet okuru, Cumhuriyet Gazetesi İmtiyaz Sahibi Orhan Erinç’e, İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay’a, Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar’a ve Okur Temsilcisi Güray Öz’e bir bildirge göndererek, bu metnin gazetede yayımlanmasını istediler.

Bildirgenin gazeteye gönderildiğini ancak gazetede yayımlanmadığını öne süren 330 Cumhuriyet okuru,  metnin kamuoyuna açıklanmasına ve Cumhuriyet okurlarının imzasına açılmasına karar verdi.

Cumhuriyet okurlarının, gazete yönetimine gönderdikleri bildirge ve imzalayanlar şöyle:

“Sayın Yetkili,

Sizlere ilettiğimiz 11 Şubat 2015 tarihli “Cumhuriyet gazetesi yönetimine ve kamuoyuna duyuru” başlıklı yazımızda; “Gazete yönetiminin, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Cumhuriyet gazetesinin eksen kaymasına ‘katkıda bulunabilecek” kadro değişikliklerini ve yayınlarını çok büyük bir duyarlılıkla izleyeceğimizi” bildirmiştik.

Ülkemizin üst üste geçirdiği iki seçim atmosferi ve gündemi fazlasıyla işgal eden diğer konular nedeniyle bu güne kadar sustuk. Ancak, gelinen bu noktada susmanın, gazetemiz Cumhuriyet’in felaketine neden olacağını artık görüyoruz.

Biz okurlar, Cumhuriyet Vakfı’nın kuruluş senedinin “Sunu” bölümünde yer aldığı üzere “Cumhuriyet’in gerçek sahipleri”yiz. Yine aynı “Sunu”da Cumhuriyet Vakfı’nın, “Cumhuriyet’in okurlarıyla bütünleşmesinin somut koşullarını yaratmak” vakıf yönetimine ve gazete yönetimine bir görev olarak verilmiş, böylece “Okur, vakıf yoluyla gazetesini daha çok sahiplenecektir” denilmiştir.

Vakıf senedinin, anayasası sayılan “Başlangıç” bölümünde de, Cumhuriyet gazetesi ve vakfının temel ilkeleri şöyle belirlenmiştir:

“Cumhuriyet gazetesinin, yalnız Cumhuriyet’i, demokrasiyi savunmak; demokrasi fikir ve esaslarını yıkmaya çalışan her kuvvete karşı mücadele etmek; ülkemizde her anlamıyla gerçek bir demokrasi kurulması için bütün varlığıyla çalışmak; Atatürk devrim ve ilkelerinin açtığı ‘aydınlanma’ yolunda, aklın bağnazlıktan, bilimin dinden bağımsızlaşması, laiklik ilkesinin toplumca benimsenmesi için çaba göstermek; ‘İnsan Hakları ve Temel Özgürlükler Bildirgesi’ni demokrasinin evrensel anayasası olarak benimsemek; amaçlarına ancak Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığı ve bütünlüğü kapsamında ulaşılacağını temel ilke saymak; kimliği, ilkeleri ve amaçları bu uzun süre içinde belirlenip toplumda kök salan Cumhuriyeti aynı yörüngede yaşatmak; Cumhuriyet Türkiyesine, topluma ve Cumhuriyet okurlarına karşı bir ödev niteliğine dönüşmüştür. ”

İşte, Cumhuriyet Vakfı’nın belirlenen bu ilke, amaç ve ödevlerinin, biz Cumhuriyet okurlarına verdiği sorumluluk, ödev ve yetkilendirmesiyle, vakfın ve Cumhuriyet gazetesinin bugün getirildiği durumu sorgulamak, yönetimi uyarmak ve çareler aramak, öneriler getirmek en doğal hakkımız ve görevimizdir.

Bilindiği üzere, Cumhuriyet Vakfı’nda, ardından da gazetemiz yönetiminde değişiklikler yaşanmış; gazeteyi atılıma geçirme iddiasıyla bir başkalaşma sürecine girilmiştir.

Bu süreç sonunda gelinen nokta bellidir. Gazete ekonomik olarak bunalıma sürüklenmiştir.

Yıllar sonra Ankara’da edinilen ve vakfın malı olan Ahmet Rasim Sokak 14 numaradaki binamız elden çıkarılmıştır. Daha da acısı, Nadir Nadi’nin düşüncesi ve kalıtı gereği kurulan Cumhuriyet Vakfı’na, vakıf kurucusu Berin Nadi tarafından bağışlanan Nadir Nadi’nin İstanbul’daki evinin satılmasıdır.

Gazetemizin Ege’deki kalesi İzmir Bürosu dağıtılmış, gazetemizin Anadolu’daki yaşamsal kılcal damarları olan, çok küçük bedeller karşılığı özveriyle çalışan yurt muhabirleri ile de bağlantılar koparılmıştır.

Ayrıca, ekonomik nedenler ileri sürülerek, gazetemizin yüz akı, Cumhuriyet Bilim Teknoloji eki, okurların tüm tepkilerine karşın kapatılmış, o eke yıllardır emek verenler dâhil, bir kısım Cumhuriyet çalışanları hoyratça işten çıkarılmışlardır.

Bir yandan ekonomik sıkıntı nedeniyle çalışanların işine son verilirken; vakıf senedimizin “Sunu” bölümünde sözü edilen “onurlu geçmişimizi geleceğe güvenle bağlama” amacı ile ters düşen, yakın geçmişte gazetemizin ilkeleri ile uyuşmayan eylem ve söylemleriyle tanınan kimi gazeteci ve yazarlar, gazetenin ekonomik çöküşüne neden olacak ücretlerle istihdam edilirken, gazetenin emektar yazarlarının yazıları “ekonomik bunalım” gerekçesiyle azaltılmıştır. Kimi yazarların yazılarına da son verilmiştir.

Gazetenin, yorum, haber ve sunuşlarında yaşanan başkalaşma da tüm bu olumsuz gelişmelere eklenince, tıpkı 12 Mart ve 1991 sürecinde olduğu gibi pek çok okur üzülerek gazetesinden uzaklaşmıştır. Gazete tirajındaki dramatik düşüş sizi uyarmalıdır!

Değerli İmtiyaz Sahibi, vakıf üyeleri ve gazete yöneticileri;

Gazetemiz Cumhuriyet, en zor süreçleri okuyucuların desteğiyle aşmıştır. Okuyucunun sesine kulak vermeden, okuyucuyu yok sayarak, gazetenin içine düşürüldüğü bu derin çıkmazdan kurtulamayacağı ortadadır.

Sorunları ele almak ve önerilerimizi paylaşmak üzere aramızdan bir temsil heyeti oluşturarak gazete ve vakıf yönetimi ile görüşmeye hazırız.

Biz, Cumhuriyet Vakfı senedinin “Başlangıç” bölümünde sıralanan ilke ve amaçlar doğrultusunda yayın yapan gazetemizi; emekleri, kalemleri ile yücelten yazarlarımızı, çalışanlarımızı, bürolarımızı ve değerlerimizi, kısacası ‘’Tehlikenin farkında mısınız!’’ diyen gazetemizi geri istiyoruz! Oyalanmaya vakit yoktur.

Bunu istemek, bu metnin başında sağlam gerekçe ve dayanaklarıyla sıraladığımız gibi en doğal hakkımız, sorumluluğumuz ve görevimizdir.

Cumhuriyet gazetesi ve Cumhuriyet vakfı yönetiminin de bu isteğimizi yerine getirmesi gerek tarihsel, gerek manevi, gerekse de hukuksal bir ödev olmakla birlikte, aynı zamanda bir zorunluluktur.

Gazetenin ve vakfın içine düşürüldüğü bunalımdan kurtulması, gazetenin gerçek sahipleri olan biz okurların ve demokratik kitle örgütlerinin vereceği desteğe bağlıdır.

Bu gücün yok sayılması, ileride onarılması zor maddi, manevi ve hukuksal sonuçlar doğuracaktır.

Öneri ve taleplerimizin dikkate alınmasını ve gerekli adımların ivedilikle atılmasını bekliyoruz. Her olumlu ve olumsuz gelişmenin kararlılıkla izleyicisi olacağımızı da özellikle vurguluyoruz.

İMZALAR ADI SOYADI GÖREVİ
1 Abbas Yıldırım Mühendis
2 Adalet Kırmızı Eğitimci-Add üyesi
3 Adnan Binyazar Yazar
4 Agah Dikmen ADD Çankaya Dis.Kurul üyesi
5 Ahmet Göksan Kıbrıs Türk Kültür Der.Eski Bşk.
6 Ahmet Özer Şair
7 Ahmet Yıldız Yazar
8 Alaattin İşeri ADD Keçiören Şube Ynt.Kuru Üyesi
9 Ali Can Ankara Cumok
10 Ali Dündar Eğitimci-Yazar
11 Ali Hızır Ar Cumok
12 Ali Nihat Yavşan Tiyatro Pembe Kurbağa
13 Alican Abay İşçi
14 Alper Aktaş Plastik Cerrah
15 Ankara Ekin Tiyatrosu
16 Arzu Özbay Cumok
17 Atilla Arslanhan Eğitimci
18 Ayça Özer İşletmeci
19 Aydın Kılınç Emekli
20 Ayfer Dikbaş Emekli
21 Ayfer Topallar Hesap Uzmanı-Ankara Cumok
22 Ayfer Yüksel Eğitimci
23 Ayhan Dönmez Mühendis
24 Aysun Özkan Cumok
25 Ayşe Atalay Eğitimci
26 Ayşe Gökalp Eğitimci
27 Ayşe Özbay Cumok
28 Ayşe Sivişoğlu Cumok
29 Ayşe Yaşar Bilgehan Demir Emekli
30 Ayşegül Özen Cumok
31 Aziz Sönmez
32 Azmi Kişnişci Yönetim Danışmanı-42 yıılık okur
33 Bahattin Kırılmaz Cumok
34 Bahtiyar Akkoyun Emekli
35 Bahtiyar Ceylan Emekli
36 Banu Altıner Cumok
37 Barış Eren Tiyatro Sanatçısı
38 Barış Numanoğlu Cumok
39 Belgin Özer Ankara Cumok
40 Belgin Yılmazkaya Bankacı
41 Berk Danışman Tasarımcı
42 Berkan Altun Cumok
43 Berkay Bektaşlar Cumok
44 Berker Numanoğlu Cumok
45 Birsen Sürmeli Eğitimci
46 Buket Fatoş erol Emekli
47 Burak Kocaoğlu Cumok
48 Bülent İlk Eski Çocuk Esirgeme Kurumu Gnl.Md.
49 Bülent Serim Cumhurbaşkanlığı Eski Genel Sek.Yrd-Yazar
50 Can Güçlü Öğrenci
51 Can Numanoğlu Cumok
52 Celal Aksu Danışman
53 Celal Binzet Ressam
54 Cemil Eren Ressam
55 Cevdet Bakın Emekli
56 Cihat Oğan Hekim
57 Coşkun Kartal Gazeteci
58 Coşkun Şahinler Mühendis
59 Çetin Örgen TİHAK Ynt.Kurul üyesi-Ankara Cumok
60 Daver Darende Yazar-Cumhuriyet Okuru
61 Demet Altıner Cumok
62 Derya Körpeş Cumok
63 Dil Derneği
64 Doç.Dr.Ömer Adıgüzel Ank.Üniversitesi Öğretim Üyesi
65 Doç.Dr.Yücel Çağlar Orman Mühendisi-Yazar
66 Doğan Erkan Avukat
67 Dr.Alper Akçam Yazar
68 Dr.Melahat Sönmez Hekim
69 Dr.Niyazi Altunya Eğitimci-Yazar
70 Durmuş Koçdemir Eğitimci
71 Ekrem Kabay Eski Senatör
72 Elif Berke Cumok
73 Emin Özdemir Dilci-Yazar
74 Emin Saral İşletmeci
75 Emine Ertürk Emekli
76 Engin Birben Altaca Ankara Cumok
77 Engin Tamer Çiçek Cumok
78 Engin Tamer Çiçek Cumok
79 Eray Özen Cumok
80 Erdal Atıcı Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğt.Bşk.
81 Erdal Çalı Eğitimci
82 Erdal Çubuğuuzun Cumok
83 Erdal Topallar İşletmeci
84 Erdem Şanal Cumok
85 Ergin Özüügür Ziraat Mühendisi
86 Erhan Özen Cumok
87 Erkan Coşkun Cumok
88 Erol Alkan Antrenör
89 Erol Kavraz Ankara Cumok
90 Erol Özer Emekli
91 Ersan Barkın Hukukçu
92 Ertuğrul Özüaydın Yazar
93 Esman Yıldız Eğitimci
94 Fahrettin İmamoğlu ADD Keçiören Şube Başkanı
95 Fatih Kaymakçıoğlu Elektrik Mühendisi
96 Fatma Orhan Gazeteci
97 Feriha Numanoğlu Cumok
98 Feyzan Özbay Cumok
99 Feyzi Coşkun Eğitimci
100 Fidan Çavdar Eğitimci
101 Figen Çakmakoğlu Yazar-Ankara Cumok
102 Fikri Sivişoğlu Cumok
103 Galip Karakuş Emekli
104 Gökhan Adalı Denizli Delikliçınar Dergisi Yayın Yönetmeni
105 Gökhan Günaydın Eski Ankara Milletvekili
106 Gönül Hatay Eren Ankara Cumok
107 Güher Yılmaz Emekli Memur
108 Gülay Azaklı Ankara Cumok
109 Gülay Ertürk Emekli
110 Gülçin Akın Cumok
111 Gülistan Poyraz Eğitimci
112 Güliz Delikoç Emekli
113 Gülser Erdoğan
114 Günay Güner Yazar
115 Güneş Çakmakoğlu Ankara Cumok
116 Günhan Aydın Yazar
117 Gürhan Fişek
118 Gürol Saygı Eğitimci
119 Güven Baykan Cumok
120 Hafize Mutlu Cumok
121 Hakan Özbay Cumok
122 Halil Sevinç Avukat
123 Haluk Çölaşan Mali Müşavir
124 Haluk Işık Sanatçı
125 Haluk Yalvaç Ankara Cumok
126 Hamza Saykan Eğitimci-Add üyesi
127 Hande Şahin Cumok
128 Hasan Numanoğlu Cumok
129 Hasan Yıldız İşletmeci
130 Hatice Numanoğlu Cumok
131 Hatice Sönmezler Cumok
132 Hatice Şen Cumok
133 Haydar Şahin
134 Hayrettin Saral İşletmeci
135 Hikmet Hazinedar Avukat
136 Hikmet Selimoğlu Cumok
137 Huriye Eraslan Cumok
138 Hülya Altıner Cumok
139 Hülya Bediz Emekli
140 Hülya Can Emekli Kütüphaneci
141 Hülya Kandemir Eğitimci
142 Hülya Küçükaras Bilgisayar Mühendisi
143 Hüseyin Atabaş Şair
144 Hüseyin Aygün Eski Tunceli Milletvekili
145 Hüseyin Çorlu Esnaf
146 Hüseyin Öktemkan Danışman
147 Hüseyin Polat Ankara Cumok
148 Hüseyin Sağlam Emekli Eğitimci
149 Hüseyin Yavaş Eğitimci
150 Hüseyin Yurttaş Şair
151 Işık Özkefeli ADD Samsun Şube Başkanı
152 İbrahim Elibüyük Hesap Uzmanı-Ankara Cumok
153 İbrahim Gündüz Cumok
154 İbrahim Tanrıverdi