Cumhurbaşkanı'na hakaret suçu Anayasa'ya aykırı mı?

İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi, "cumhurbaşkanına hakaret" suçunun anayasaya aykırı olduğunu söyleyerek iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurulmasına karar verdi.

Cumhurbaşkanı'na hakaret suçu Anayasa'ya aykırı mı?

İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi, “cumhurbaşkanına hakaret” suçunun anayasaya aykırı olduğunu söyleyerek iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurulmasına karar verdi.

İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi, “cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla yargılanan iki öğrencinin davasında önemli bir karar verdi. Mahkeme, “cumhurbaşkanına hakaret” suçunun anayasaya ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne aykırı olduğunu belirtti.

Sözcü’den Zeynep Gürcanlı’nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın çok sık başvurduğu, lise öğrencisinden, gazeteciye, siyasetçiden doktorlara kadar pek çok kişi hakkında ceza verilmesini sağlayan “cumhurbaşkanına hakaret” suçuna iptal yolu açıldı. “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla açılan davaya bakan Mahkeme, ilgili yasa maddesinin iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.
Davaya bakan İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi AYM’ye başvurusunda, “cumhurbaşkanına hakaret” suçunu düzenleyen TCK’nin 299′uncu maddesinin hem Anayasa’ya, hem de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne aykırı olduğunu belirtti.

İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi’nin AYM’ye başvuru yapılmasına ilişkin bölümü aynen şöyle:

“Mahkememizce 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 299. maddesinin, 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın ‘Cumhuriyetin Nitelikleri’ başlıklı 2. maddesine ve ‘Kanun Önünde Eşitlik’ başlıklı 10. maddesine aykırı düzenleme içerdiği kanaatine varıldığından, 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 152. maddesi gereğince, Anayasa Mahkemesi’ne, mahkememiz başvurusunun itiraz olarak kabul edilerek, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 299. maddesinin İPTALİNE karar verilmesi hususunda başvuruda bulunulmasına, mahkememizin bu dosyasında sanıklar haklarında görülmekte olan kamu davasında, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesi’nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 40. maddesi gereğince Anayasa Mahkemesi’nce başvuru ile ilgili olarak verilecek kararın veriliği açıklanmasına kadar, Anayasa Mahkemesi kararının sonucunun beklenmesine karar verildi.”