Çapa yemekhanesinde tifo etkeni saptanmasını sağlıkçılar protesto ediyor

İstanbul Tıp Fakültesi yemekhanesinde tifo etkeni saptanmasını sağlık emekçileri protesto ediyor.

Çapa yemekhanesinde tifo etkeni saptanmasını sağlıkçılar protesto ediyor

15 Ağustos 2016 tarihinde İstanbul Tıp Fakültesi yemekhanesinde öğle yemeğinden zehirlenen sağlık emekçilerinden alınan örneklerde Tifo hastalığı etkeni olan Salmonella bakterisi üremişti.

Hastane yönetimi ve taşeron şirket bu olaydan bir hafta sonra yemekhane girişine astığı yazıda “Yemekhanemizde Salmonella dahil hiçbir virüs bulunamamıştır, güvenle tüketebilirsiniz” denilmişti.

Bu olaya tepkili olan sağlık emekçileri ve öğrenciler bugün konu ile ilgili bir protesto düzenliyor. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Aksaray Şubesi, İstanbul Tabip Odası, Taşeron İşçileri Derneği ve İstanbul Tıp Fakültesi Tıp Öğrencileri Kolu’nun birlikte yaptığı eylem çağrısı şu şekilde:

Taşeron Şirket KİRLİ Ellerini Yemekhanemizden Çeksin!

İstanbul Tıp Fakültesi yemekhanesinde öğle yemeği yiyen çok sayıda sağlık çalışanı karın ağrısı, ishal, bulantı şikâyetleri ile 15 Ağustos 2016 tarihinde acil servise başvurdu. Acil servise başvuranlardan alınan örneklerde Salmonella isimli bakteri üremesi oldu.

Hastane yönetimi ve taşeron şirketin bu olaydan bir hafta sonra yemekhane girişine astığı yazıda “Yemekhanemizde Salmonella dahil hiçbir virüs bulunamamıştır, güvenle tüketebilirsiniz.” denilmektedir. Binlerce sağlık çalışanı, sağlık öğrencisi, hasta ve hasta yakınlarının yemek yediği bir kampüste böylesine ciddi bir gıda zehirlenmesi olayının üzerinin kapatılmasına ve olası yeni zehirlenme olaylarına izin vermeyeceğiz.

İstanbul Tıp Fakültesi Monoblok önünde, 1 Eylül 2016 Perşembe, Saat:12:30’da basın açıklamasına çağırıyoruz.