Cadı avına karşı akademisyenlere destek: Akademisyenler susturulamaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ağır ifadelerle hedef göstermesinin ardından bir cadı avıyla karşı karşıya kalan akademisyenlere yönelik baskılara karşı destek açıklaması yapıldı.

Cadı avına karşı akademisyenlere destek: Akademisyenler susturulamaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ağır ifadelerle hedef göstermesinin ardından bir cadı avıyla karşı karşıya kalan akademisyenlere yönelik baskılara karşı destek açıklaması yapıldı.

Aralarında Haziran Hareketi Türkiye Yürütmesi’nden Prof. Dr. Gamze Yücesan Özdemir, Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, Aysel Tekerek ile Prof. Dr. Korkut Boratav, Prof. Dr. Taner Timur’un ve Prof. Dr. Tülin Öngen’in yanı sıra İlhan Cihaner başta olmak üzere CHP’li birçok milletvekilinin, TMMOB Başkanı Mehmet Soğancı, demokratik kitle örgütü ve sendika temsilcilerinin bulunduğu isimler ‘Akademisyenler susturulamaz’ başlıklı bir imza kampanyası başlattı.

“Akademisyenler susturulamaz” başlıklı kampanyanın çağrıcıları tarafından yayınlanan imza metni ve ilk imzacılar şöyle:

AKADEMİSYENLER SUSTURULAMAZ!

2000’den fazla akademisyenin imzasıyla destek olduğu “Bu Suça Ortak Olmuyoruz” başlığı ile yayınlanan bildiri önce siyasi iktidar ve cumhurbaşkanı tarafından hedef gösterilerek suçlulaştırılmış, daha sonra da YÖK talimatıyla imzacılara yönelik soruşturmalar ve savcılıkça gözaltılar başlatılmıştır. Hemen ardından, geçtiğimiz seçim döneminde AKP’yi destekleme amaçlı mitinglerde boy gösteren bir mafya lideri, imzacı arkadaşlarımızı alenen ölümle tehdit etmiş, bu durum siyasi iktidar tarafından onaylayıcı bir sessizlikle karşılanmıştır. AKP’nin öve öve bitiremediği “Yeni Türkiye”’de siyasal iktidar; özgürlük, eşitlik ve barış talebini dillendiren herhangi bir direnç odağı karşısında kendisini ancak böyle bir sindirme mekanizmasıyla devam ettirebilmektedir.

Bir bildiri hazırlayıp kendi görüşlerini ifade eden akademisyenler karşısında bu tür yöntemlere başvuran bir siyasi iktidarın terörle mücadele adı altında sürdürülen çatışma ortamı hakkında sunduğu bilgileri ve benimsediği söylemi inandırıcı bulmak imkansızdır. AKP iktidarı altında Türkiye, bilim insanlarının açıkça tehdit edildiği, kadınlarının bizzat devlet kurumlarınca aşağılandığı, şehirlerinin aylarca abluka altında tutulduğu, meydanlarında bombaların patladığı bir ülke konumuna gelmiştir.

Bu gittikçe ağırlaşan tablo karşısında eşit ve özgür bir ülke özlemi duyan bütün kesimlerin birlikte mücadele etmesi gerektiğinin inancıyla baskı ve soruşturmalara maruz kalan akademisyen arkadaşlarımızın yanında olduğumuzu ilan ediyoruz.

İmza kampanyasına katılmak isteyenler için iletişim adresi: akademisyenlersusturulamaz@gmail.com

İlk İmzacılar

Prof. Dr. Korkut Boratav
Prof. Dr. Tülin Öngen
Prof. Dr. Taner Timur
Prof Dr. Gamze Yücesan Özdemir (Ankara Üniversitesi)
Prof. Dr. Özgür Aydın (Ankara Üniversitesi)
Prof. Dr. Nergis Mütevellioğlu
Prof. Dr. Filiz Zabçı (Ankara Üniversitesi)
Prof. Dr. Tarık Şengül (ODTÜ)
Prof.Dr Necmi Erdoğan (ODTÜ)
Prof.Dr Selçuk Candansayar (Gazi Üniversitesi)
Prof.Dr L.Doğan Tılıç (Başkent Üniversitesi)
Prof.Dr Hayri Kozanoğlu (Kemerburgaz Üniversitesi)
Prof. Dr. İclal Ergenç (Ankara Üniversitesi)
Prof. Dr. Dilek Çetindamar (Sabancı Ünivertesi)
Doç. Dr. Galip Yalman (ODTÜ)
Doç. Dr. Alper Dizdar (İstanbul Üniversitesi)
Doç. Dr. Özen Aşut (Hacettepe Üniversitesi)
Doç. Dr. Ali Cenk Gedik (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Doç. Dr. Ahmet Yıldız (Ankara Üniversitesi)
Doç. Dr. Gonca Girgin (İstanbul Teknik Üniversitesi)
Doç. Dr. Cem Doğan (Mustafa Kemal Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Aylin Topal (ODTÜ)
Yrd. Doç. Dr. Fatih Yaşlı (Abat İzzet Baysal Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Beyaz (ODTÜ)
Yrd. Doç. Dr. Cenk Saraçoğlu
Yrd. Doç. Dr. Asuman Göksel (ODTÜ)
Yrd. Doç. Dr. Ömür Birler (ODTÜ)
Yrd. Doç. Dr. Serap Emil (ODTÜ)
Yrd. Doç. Dr. Hakkı Başgüney (Nişantaşı Üniversitesi)
Dr. Selin Pelek (Galatasaray Üniversitesi)
Öğretim Görevlisi Ersin Şenel
Arş. Gör. Dr. Pelin Yargıç
Arş. Gör. Melih Yeşilbağ
Arş. Gör. Barış Tercioğlu
Arş. Gör. Çağdaş Sümer
Arş. Gör. Ercan Bölükbaşı
Arş. Gör. Hande Heper
Arş. Gör. Akasya Kansu
Arş. Gör. Deniz Kazanoğlu
Arş. Gör. Ulaş Karadağ
Arş. Gör. Esra Dabağcı
Arş. Gör. Feray Artar
Mehmet Soğancı (TMMOB Başkanı)
Adnan Serdaroğlu (Birleşik Metal-İş Genel Başkanı)
Eriş Bilaloğlu (TTB Merkez Konsey eski Başkanı)
Beyazıt İlhan (Hekim)
Nurettin Kılıçdoğan (Tümtis Ankara Şube Başkanı)
İsmail Hakkı Tombul (KESK eski Başkanı)
Güler Ümit (Haziran Hareketi Türkiye Yürütmesi)
Kaya Güvenç (TMMOB Eski Başkanı)
Metin Ebetürk (DİSK Sosyal-İş Başkanı)
Emin Koramaz (TAKSAV Başkanı)
Alper Taş (ÖDP Eş Genel Başkanı)
Sungur Savran (DİP Genel Başkanı-yazar)
İlhan Cihaner (CHP İstanbul Milletvekili)
Ali Haydar Akverdi (CHP Ankara Milletvekili)
Orhan Sarıbal (CHP Bursa Milletvekili)
Hüseyin Aygün (CHP Eski milletvekili)
Musa Çam (CHP İzmir Milletvekili)
Gökhan Günaydın (CHP Eski Milletvekili)
Niyazi Nefi Kara (CHP Antalya Milletvekili)
Mehmet Tüm (CHP Balıkesir Milletvekili)
Aykut Erdoğdu (CHP İstanbul Milletvekili)
Onursal Adıgüzel (CHP İstanbul Milletvekili)
Mahmut Tanal (CHP İstanbul Milletvekili)
Hilmi Yarayıcı (CHP Hatay Milletvekili)
Tuncay Özkan (CHP İzmir Milletvekili)
Zeynep Altıok (CHP İzmir Milletvekili)
Nurhayat Altaca Kayışoğlu (CHP Bursa Milletvekili)
Sibel Özdemir (CHP İstanbul Milletvekili)
Ali Şeker (CHP İstanbul Milletvekili)
Şafak Pavey (CHP İstanbul Milletvekili)
Tur Yıldız Biçer (CHP Manisa Milletvekili)
İdris Yıldız (CHP 24. Dönem Ordu Milletvekili)
Bülent Öz (CHP Çanakkale Milletvekili)
Okan Gaytancıoğlu (CHP Edirne Milletvekili)
Hüseyin Yıldız (CHP Aydın Milletvekili)
Aysel Tekerek (Haziran Yürütme Kurulu Üyesi)
Burak Yücel (Haziran Yürütme Kurulu Üyesi)
Hakan Gülseven (Haziran Yürütme Kurulu Üyesi)
Erkan Baş (Haziran Yürütme Kurulu Üyesi)
Önder İşleyen (Haziran Yüretme Kurulu Üyesi)
Tuncer Ataş (Haziran Yürütme Kurulu Üyesi)
Barış Atay (Sanatçı)
Barış İnce (Gazeteci)
Metin Çulhaoğlu (Yazar)
Mustafa Sönmez (Gazeteci – Yazar)
Turan Eser (Gazeteci; Yazar)
Erk Acarer (Gazeteci)
Mustafa Kemal Erdemol (Gazeteci)
İbrahim Varlı (Gazeteci)
Ece Zereycan (Gazeteci)
Erkin Özalp (Yazar)
Hakan Demir (Gazeteci)
Uğur Koç (Gazeteci)
Selçuk Özbek (Gazeteci)
Hayri Erdoğan (Yordam Kitap -Yayıncı)
Rabia Yılmaz (Gazeteci)
Deniz Sarı (Gazeteci)
Nihal Kemaloğlu (Yazar)
Aslı Aydın (Yazar)
Füsun Tayanç (Çevirmen)
Doğan Ergun (Yayıncı)
Tunç Tayanç (Çevirmen)
Can Soyer (Gazeteci)
Rıfat Doğan (Gazeteci)
Sami Menteş (Gazeteci)
Emre Deveci (Gazeteci)
Meryem Yıldırım (Gazeteci)
Özgür Savaşçıoğlu (Gazeteci)
Meriç Şenyüz (Gazeteci)
Can Uğur (Gazeteci)
Berkant Gültekin (Gazeteci)
İbrahim Aydın (Gazeteci)
İbrahim Varlı (Gazeteci)
Yaşar Aydın (Gazeteci)
Burcu Cansu (Gazeteci)
Nurcan Gökdemir (Gazeteci)
Sabahat Karakoyun (Gazeteci)
Ayşe Önal (Gazeteci)
Orhan Şahin (Gazeteci)
Orhan Gökdemir (Gazeteci-Yazar)
Enver Aysever (Yazar)
Merdan Yanardağ (Gazeteci-Yazar)
Mutlu Arslan (Uzman)
Gül Büyükbeşe (Belgesel-Sinemacı; Haber-Sen)
Elif Şeker Saka (Tiyatro Oyuncusu)
Onur Behramoğlu (Şair)
İbrahim Doğangül (Petrol-İş eski MYK Üyesi)
Mümtaz Başer (Tüm Bel Sen MYK Üyesi)
Ahmet Kesik (BES MYK Üyesi)
Ahmet Acar (BES MYK Üyesi)
Ufuk Beytekin (Haber Sen MYK Üyesi)
Korhan Rozgar (Haber Sen MYK Üyesi)
Mevlüt Çakmak (BES Ankara 2 no’lu Şb Başkanı)
Özer Avanas (BES İstanbul 2 no’lu Şb Başkanı)
Salih Aksoy (İstanbul 3 no’lu Şb Başkanı)
İsmail Yılmaz (BES Balıkesir Şb Başkanı)
Metin Kaymak (BES Trabzon Şb Başkanı)
Yüksel Aslan (BES Karabük Şb Başkanı)
Kansu Yıldırım (Uzman)
Esra Sert (Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şube Yönetim Kurulu Üyesi)
Dr. Hande Arpat (Ankara Tabip Odası)
Dr. Ebru Basa
Dr. Mine Önal
Tarık Yüce (Disk Enerji-Sen)
Zühal Engiz (BES Zonguldak Şb Başkanı)
İsrafil Şahin (BES Samsun Şb Başkanı)
Tayfun Kalender (BES Bartın Şb Başkanı)
Mustafa Ayar (BES Antalya Şb Başkanı)
Emre Sarı (BES Edirne Şb Başkanı)
Zühal Engiz (BES Zonguldak Şb Başkanı)
İsmail Yavuz (Eğitim Sen Samsun Şb Başkanı)
Muhammet İkinci (Eğitim Sen Trabzon Şb Başkanı)
Özgür Bozdoğan (Eğitim Sen Ankara 2 Nolu Şb Başkanı)
Erol Dermirci (BES Konya Şb Bşk)
İbrahim Karahasanoğlu (BES Giresun Şb Başkanı)
İpek Çamlı (Sivil Toplum Çalışanı)
Bilgütay Hakkı Durna (Avukat)
Selin Aksoy (Avukat)
H.Murat Yurttaş (Avukat)
Erkan Kılıç (Avukat)
Fulya Durak (Avukat)
Erdal Fatih Çanakçı (Avukat)
Recep Sancak (Avukat)
Sema Özdemir (Avukat)
Sabri Kuşkonmaz (Avukat)
Deniz Demirdöğen (Avukat)
Zühal Dönmez (Avukat)
Alev Doğan (Gazeteci)