BOTAŞ'taki hırsızlıkların faturası 7 milyon dolar

Sayıştay hazırladığı 2014 BOTAŞ Denetim Raporu'nda son yıllarda boru hatlarındaki petrol hırsızlığının verdiği zararları gözler önüne serdi

BOTAŞ'taki hırsızlıkların faturası 7 milyon dolar

Sayıştay hazırladığı 2014 BOTAŞ Denetim Raporu’nda son yıllarda boru hatlarındaki petrol hırsızlığının verdiği zararları gözler önüne serdi.

Hırsızlık ve sabotaj olayları sadece 2013-2014 yıllarında boru hatlarına milyonlarca dolarlık zarar verdi. 2 yıllık sürede boru hatlarına yapılan hırsızlığın devlete faturası 6,7 milyon dolar oldu. 2013 yılında 89 hırsızlık olayı meydana gelirken 3,2 milyon dolarlık petrol çalındı. 2014 yılında ise 156 adet hırsızlık olayı sonucu 3,5 milyon dolarlık petrol çalındı. 2 yıllık süreçte hırsızlık ve sabotaj olayları sonucu oluşan zarar ise 18 milyon dolara ulaştı.

Sayıştay, boru hatlarında artan hırsızlık olayları ile mevcut hırsızlık tespitinde kullanılan teknik ve insan gücüyle yürütülen güvenlik tedbirlerinin tüm ayrıntılarıyla gözden geçirilmesi gerektiğini belirterek, ek önlemlerin alınmasını teminen çalışmaların başlatılması önerdi.

turkiyeharitasi-e1348947417168

Boru hatlarının korunmasının yapılan protokol çerçevesinde BOTAŞ’la karşılıklı işbirliği ile jandarma marifetiyle sağlandığı belirtilen raporda, petrol ve doğalgaz boru hatlarına verilen hasar ve zararlara karşı boru hatlarının güvenliğini sağlamak, sabotaj ve hırsızlık gibi olayları önlemek için “Petrol ve Doğal Gaz Boru Hatlarının ve Bu Hatlara Ait Tüm Tesislerin Korunması ve Güvenliği Projesi” ve paralelindeki çalışmaların önem arz ettiği vurgulandı.

Petrol ve doğal gaz boru hatlarında, 2014 yılında 156 adet hırsızlık olayı meydana geldiği ve hırsızlık ve 1 adet gerçekleşen 3. şahıs zararı toplamının 3 milyon 532 bin 829 dolar olduğu anlatılan raporda, tankta yangın hasarına ilişkin tahmini 6 milyon dolar, 6 adet hırsızlık, 1 adet üçüncü şahıs, 1 adet sel ve 11 adet makine kırılmasına ait zararında 4 milyon 287 bin 628 dolar olduğu bilgilerine yer verildi.

Ham petrol ve doğal gaz boru hatlarının güvenliği konusunda, son zamanlarda artan hırsızlık başta olmak üzere hatlara hasar ve zarar veren, çevre kirliliğine neden olan olayları önlemek amacıyla Sayıştay raporunda önerilerde de bulunuldu.