Beria Onger Kadın Akademisi başladı!

İlerici Kadınlar Derneği Beria Onger Kadın Akademisi Kadıköy’de dün yapılan derslerle başladı.

Beria Onger Kadın Akademisi başladı!

İlerici Kadınlar Derneği Beria Onger Kadın Akademisi Kadıköy’de dün yapılan derslerle başladı.

Kadın sorununu güncel ve tarihsel yönleri ile ele alan; kadınların bugün yaşadıkları sıkıntılara, karşı karşıya kaldıkları saldırılara farklı bir perspektiften bakıp birlikte değerlendirme yapmayı amaçlayan Akademi’nin dün açılış ve “Kadınlar Medyaya Bakıyor” konulu dersleri gerçekleştirildi.

İKD Genel Yönetim Kurulu Üyesi Nimet Çakılkaya tarafından gerçekleştirilen açılış dersinde kadınların tarihinde ve özel olarak mücadele tarihinde simge haline gelen isimler hatırlandıktan sonra Akademi’nin kadınların güncel gelişmeleri ve kadınların yaşadıkları sorunlara tarihsel ve bütünsel bir perspektifle bakmalarını sağlama amacıyla yola çıktığı, eğitimlere bu gözle bakılması gerektiği ifade edildi. Bu bağlamda gericilikten, emperyalizme, kadın emeği sömürüsünden kadın haklarına; kapitalizmde ruh sağlığından, ebeveynlik ve çocuk gelişimine, kadın hareketleri tarihinden, kadın sorununda yöntem sorununa ve özel olarak tarihsel ve bugünkü İKD deneyimlerine yer verilecek eğitimlerin çerçeveleri satır başları ile ele alındı.

Yazar Tülin Tankut tarafından sunulan “Kadınlar Medyaya Bakıyor” konulu ders ise katılımcılarının da katkılarıyla oldukça zengin bir içerikle gerçekleşti. Türkiye’de medyanın radyolu ve tek kanallı günlerinden bugüne seyrini anlatan Tankut, bu alandaki evrimin Türkiye ve dünyada kapitalizmin genel ihtiyaçları ile son derece uyumlu bir biçimde nasıl hayata geçtiğini örneklerle ifade etti. Öte yandan kapitalizm koşullarında tüketim çılgınlığının reklamlar aracılığıyla nasıl üretildiği yine Türkiye’de medyanın değişik dönemlerindeki örnekleri ile ele alındı. Özal’lı yıllarda hayatımızdaki yeri özel kanallarla beraber daha da artan televizyonda 90’lı yıllarda uzmanlarla başlayan, bugün ilahiyatçılarla devam eden gündüz kuşağı programlarının kadınları hasta ve zavallı göstererek çıkışsızlığa mahkum etmek istemesine dikkat çekildi. Kadının her zaman, eş, kız çocuk veya anne olarak görüldüğü, bu cinsiyet rolleri dışına çıkan kadınların her zaman cezalandırılmaya çalışıldığı, dizilerin bu cinsiyet rollerini üretmede önemli bir rol taşıdığı, bu misyonun dışına çıkan dizilerin ise apar topar yayından kaldırıldığı ifade edildi. Ayrıca şiddetin, ev içi emek sömürüsünün yaygınlaşmasında da medyanın öneminin altı çizildi. Tankut, kadınların medyada cinayetlerle değil başarılarıyla gündeme gelmelerine duyduğu özlemi de ayrıca ifade etti.

Beria Onger Kadın Akademisi, 4 Eylül’de Kadıköy’de Psikolog Oya Pakyürek’in vereceği “Kapitalizmin ruh sağlığına etkileri” ve “Kapitalist sistemde ebeveynlik, çocuk ruh sağlığı ve eğitimi” konulu derslerle devam edecek.