Beria Onger Kadın Akademisi 1. dönem dersleri başlıyor

İlerici Kadınlar Derneği tarafından kurulan Beria Onger Kadın Akademisi'nde Birinci Dönem dersleri başlıyor.

Beria Onger Kadın Akademisi 1. dönem dersleri başlıyor

İlerici Kadınlar Derneği (İKD) tarafından kurulan Beria Onger Kadın Akademisi’nde Birinci Dönem dersleri başlıyor. Akademi eğitimleri İstanbul Anadolu yakasında bugün Kadıköy Belediyesi Kuşdili Eğitim Merkezi’nde başlarken, 4 Eylül tarihinde ise İstanbul Avrupa yakasında Bakırköy Birarada Yaşam Kültür Derneği’nde başlayacak. İKD tarafından konu ile ilgili yapılan açıklama ve Kadıköy için eğitim takvimi şu şekilde:

İlerici Kadınlar Derneği (İKD) olarak kadın sorununu güncel ve tarihsel yönleri ile ele aldığımız, kadınların bugün yaşadıkları sıkıntılara, karşı karşıya kaldıkları saldırılara farklı bir perspektiften bakıp birlikte değerlendirme yapmayı amaçladığımız bir program hazırladık.

Kayıtlarına başladığımız, 11 ayrı oturum ile ilk dönem programını gerçekleştirecek olan Akademi’miz ilk mezunlarını Kasım ayında verecek.

Ele alınacak konular ile ilgili eğitimcilerimizin yönlendiriciliği, çizecekleri çerçeve ve verecekleri bilgiler kadar öğrencilerimizin katılımı da programımızı zenginleştirecek. Ayrıca eğitimler ile ilgili önerilen kitapların ve makalelerin öğrenciler tarafından okunması ve derslerde tartışılması hedeflenecek. Kadınların hayatın her alanında daha fazla sözünü söyledikleri, tartıştıkları, inisiyatif aldıkları, kendilerini geliştirdikleri günlere özlemimizle bu Akademi’yi kurduk. Eminiz ki özlemlerimizin gerçekleşmesinde Beria Onger Kadın Akademisi önemli bir kilometre taşı olacak.

PROGRAM

1- Kadınlar Medyaya Bakıyor Yoğun yaşam koşulları ile baş etmeye çalışan kadınlarımız medya aracılığıyla, haberler, “kadın” programları, diziler ve yarışma programları ile meşgul edilmeye çalışılıyor. Bu oturumda gündelik hayatımızın dışına çıkarak bu saldırıya bütünlüklü bir bakışın örneklerle beraber ele alınması hedefleniyor.

2- Kapitalizmin Ruh Sağlığına Etkileri Yaşadığımız koşullarda akıl sağlığımızı korumak ciddi bir sorun. Sıkıntılarımızı bireysel bir perspektifle ele alıp çözmeye çalışmak yerine sağlıksız koşulların neden oluştuğu ve bunlara karşı nasıl önlem alacağımızı bu oturumda tartışacağız.

3- Kapitalist Sistemde Ebeveynlik, Çocuk Ruh Sağlığı Ve Eğitimi Günümüz koşullarında bu dünyaya çocuk getirmek kadar onu yetiştirip büyütmek ve bu arada korumak başlı başına ciddi bir sorun. Bu oturumda, yaşadığımız veya karşılaştığımız sorunları paylaşacağız ve çözüm yolları üzerine tartışacağız.

4- Kadın Hakları Kadınlara yönelik ayrımcılığın tam boy bir hukuksuzluk ile gerçekleştiği ülkemizde varolan haklarımız ile ilgili bilgilendirici bir çerçeve çizmek, katılımcılar ile beraber bu hakların gündelik hayatta nasıl karşılık bulduğunun tartışılması hedefleniyor.

5- Türkiye’de Kadın Emeği Emekçilerin yoğun sömürü koşulları ile karşı karşıya olduğu ülkemizde, kadınların bu sömürü koşullarından kadın olmalarından kaynaklı olarak daha fazla etkilendikleri tespitinden yola çıkarak ülkemizdeki somut durumun dünyadan karşılaştırmalı örnekler ile ele alınması hedefleniyor.

6- Gericilik Kıskacında Kadın Gerici politikalar aracılığıyla dayatılan yaşam koşullarından kadınlar yoğun bir biçimde etkileniyor. Ayrıca bu politikalar din kisvesi altında normalleştirilmeye, kadınlar da bu bu politikaların ironik bir biçimde taşıyıcısı hale getiriliyor. Bu koşullarda ilerici kadınların gericiliğin toplumsal sonuçlarını kadın perspektifinden ele alınması hedefleniyor.

7- Savaş, Göç, Emperyalizm Ve Kadın Emperyalizmin bölgemiz ve dünya halkları için kan, gözyaşı, ölüm olarak kendini gösterdiği, bu sonuçların kadınlar söz konusu olduğunda çok daha ağır olduğu günümüzde bu saldırıların kader olmadığını geçmişten bugüne emperyalizmin saldırgan politikaları ve kadınlar için sonuçları ile ele almak hedefleniyor.

8- Kadın Hareketleri Tarihi Tarih boyunca kadınlar yaşadıkları ağır koşullara karşı hep ayağa kalktılar. Bu oturumda geçmişten bugüne kadınların hangi koşullarda nasıl baş kaldırdıklarını hatırlayacağız, bugün ile bağlar kurmaya çalışacağız.

9- Kadın Sorununda Yöntem Sorunu Bugün kadınların yaşadıkları sorunlar, hemen hemen herkes tarafından belli bir açıdan ele alınarak kabul ediliyor ve kadınların yaşadıkları koşulların değiştirilmesi gerektiğinden bahsediliyor. Bu oturumda kadın sorununa yaklaşımda değişik yöntem önerileri ele alınacak ve tartışılacak.

10- Önemli Bir Deneyim: Tarihsel İKD Türkiye’de kadınların mücadele geçmişi ele alındığında 1975 yılında kurulan ve 12 Eylül askeri darbesinde kapatılmasından sonraki sürece kadar yürüttüğü çalışmalar ile önemli bir yere oturan İlerici Kadınlar Derneği’nden bahsetmemek mümkün değil. Bu oturumumuzda Tarihsel İKD deneyimi, o dönemin tanıklığı aracılığıyla değerlendirilecek.

11- Bugün Türkiye’de İKD’li Olmak Bu oturumumuzda günümüz koşullarında İlerici Kadınlar Derneği neler yapmayı hedefleyeceği, nasıl bir çalışma yürüteceği ele alınacak.

* Eğitimlerin en az 8 tanesine katılanlara dönem sonunda sertifika verilecektir.

* YER: Kuşdili Eğitim Merkezi ADRES: Osman Ağa Mahallesi Hasırcıbaşı Caddesi N0.2 KADIKÖY

İLETİŞİM: 0542 430 61 11 – Serpil Pehlivan

* Eğitim sırasında çocuklarımız için heykel dersi düzenlenecektir…

Bakırköy eğitim takvimi de önümüzdeki günlerde yayınlanacak olan Beria Onger Kadın Akademisi’nin Kadıköy eğitim takvimine http://ilericikadinlardernegi.org.tr/2016/08/15/beria-onger-kadin-akademisi-basliyor/  adresinden erişilebiliyor.