Anayasa Mahkemesi'nden 'İnternet Yasası'na kısmi iptal

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM), CHP’nin başvurusu üzerine İnternet Yasası’nda önemli değişiklikler yapan 6518 sayılı yasayı kısmen iptal eden kararı dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Anayasa Mahkemesi'nden 'İnternet Yasası'na kısmi iptal

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM), CHP’nin başvurusu üzerine İnternet Yasası’nda önemli değişiklikler yapan 6518 sayılı yasayı kısmen iptal eden kararı dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. Ancak karar, Hükümet’e yeni düzenleme için bir yıl süre verdiği için yürürlüğe girmedi.

AYM, internet kullanıcılarının kişisel verilerinin Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’na (TİB) verilmesini düzenleyen fıkrayı “özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği” gerekçesiyle oy çokluğuyla iptal etti.

Hürriyet gazetesinden Oya Armutçu’nun haberine göre, AYM, internet kullanıcılarının kişisel verilerinin Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’na (TİB) verilmesini düzenleyen fıkrayı ‘özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği’ gerekçesiyle oy çokluğuyla iptal etti.

Erişim sağlayıcıların yayın durdurma yetkisi iptal edildi

AYM, hâkimin verdiği erişimin engellenmesi kararının aynı mahiyetteki yayınların başka internet adreslerinde yayınlanması durumunda Erişim Sağlayıcıları Birliği (ESB) tarafından yayın durdurma kararı verilmesini “ifade özgürlüğünü ölçüsüz sınırlandırdığı” için iptal etti. AYM, yasal boşluk doğmaması için iptal edilen hükümlerin Resmi Gazete’de yayımından itibaren bir yıl sonra yürürlüğe girmesine hükmetti. Anayasaya aykırılığı tescil edilen düzenlemeler en az bir yıl daha yürürlükte kalacak.

TİB’e yayın durdurma yetkisine vize

AYM, TİB’e internet ortamında yapılan yayın içeriğini durdurma yetkisi veren hükümlerin iptal istemlerini reddedip vize verdi. AYM, kanun koyucunun, özel hayatın gizliliğinin ihlaline bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan halleri göz önüne alarak, kişilerin özel hayatlarının gizliliğinin ihlal edildiği durumlarda, “kamu düzeni” ve “kamu yararını” korumak amacıyla TİB Başkanına erişimin engellenmesine karar verme yetkisi verdiğine dikkat çekti. Böyle bir düzenlemenin anayasal sınırlar içinde ve kanun koyucunun takdir yetkisi kapsamında kaldığı vurgulandı.

Kişisel veriler TİB’e verilmeyecek

AYM, “İçerik, yer ve erişim sağlayıcılarını, TİB’in talep ettiği bilgileri talep edilen şekilde başkanlığa teslim etmekle ve başkanlıkça bildirilen tedbirleri almakla yükümlü kılan” hükümlerini de iptal etti. İptal gerekçesinde, kişisel verilerin ancak kişilerin rızası ile işlenebileceği, sınırları belirlenmemiş biçimde bu verilerin servis sağlayıcılarınca TİB’e verilmesinin, “Kişilerin, kişisel verilerin korunması hakkını ölçüsüzce sınırlandırdığı ve Anayasa’nın 20. maddesindeki özel hayatın gizliliği ilkesine aykırı olduğu” belirtildi.