AKP'nin sağlık müdüründen yasadışı ek iş

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Selami Albayrak'ın Özel Medipol Hastanesi'nde çalıştığı ortaya çıktı.

AKP'nin sağlık müdüründen yasadışı ek iş

AKP iktidarı boyunca uygulanan sağlıkta piyasalaşma politikalarına her gün bir yenisi ekleniyor. İstanbul Sağlık İl Müdürü Prof. Selami Albayrak’ın Özel Medipol Hastanesi’nde çalıştığı ortaya çıktı. Albayrak’ın özel hastanedeki görevini, yasalarda açıkça yasaklanmış olmasına ve il müdürlüğü gibi bir görevde bulunmasına rağmen üstlenmiş.

Görevi gereği “kamu ve özel sağlık kuruluşlarını denetlemek ve gerektiğinde yaptırım uygulamakla” görevli olan Albayrak’ın konsültan hekim yani danışman doktor olarak hizmet verdiği belirtiliyor.

AKP’ye yakınlığıyla bilinen Medipol Hastanesi, daha önce kamudan aldığı ya da kendisine ücretsiz tahsis edilen taşınmazlarla gündeme gelmişti. Başakşehir’de 5 bin metrekarelik satılamaz denilen ‘belediye hizmet’ alanının ‘özel sağlık tesisi’ alanına dönüştürülerek “Medipol Üniversitesi Rektörlüğü”ne devredilmişti.

Yasalar ne diyor?

Devlet Memurları Kanunu, memurların ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunmalarını yasaklıyor. Kanunda memurların, mesleki faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere iş yeri açamayacağı vurgulanırken gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir iş yerinde veya vakıf yükseköğretim kurumlarında çalışmaları da kesin olarak yasaklanmış durumda.

Dahası, devlet memurlarının, denetimleri altında bulunan ya da kendi görevleri ile ilgili kuruluşlardan doğrudan doğruya veya aracı eliyle her ne ad altında olursa olsun bir menfaat sağlaması da yasak.

Hatta, bu yasaklar, bulundukları kurumlarda son 2 yıl içerisinde yürüttükleri görevlere ilişkin konularda da, memurluktan ayrıldıktan sonra 3 yıl daha devam ediyor.