ABD'de orta sınıf küçülüyor

Reel ücretlerin gerilemesi ve hayat pahalılığının artması ABD'de orta sınıfı eritiyor. Ülkede yoksul ve zengin arasındaki makas giderek açılıyor.

ABD'de orta sınıf küçülüyor

Reel ücretlerin gerilemesi ve hayat pahalılığının artması ABD’de orta sınıfı eritiyor. Ülkede yoksul ve zengin arasındaki makas giderek açılıyor. ABD’nin orta sınıfı bütün büyük şehirlerde ve metropol bölgelerde küçüldükçe küçülüyor. Washington’daki Pew Enstitüsü’nün araştırması 2000 – 2014 yılları arasında 10 büyük yerleşim bölgesinin dokuzunda orta sınıfın fakirleştiğini ortaya koyuyor.

Deutsche Welle Türkçe’nin haberine göre araştırmada ‘orta sınıf’, ortalama gelirin yüzde 50 ila yüzde 75 üzerinde gelir elde eden haneler olarak tarif ediliyor. Yılda 42 bin ile 125 bin dolar arasında para kazananlar bu tarifin kapsamına giriyor.

ABD’nin birçok bölgesinde orta sınıf küçülürken, üst ve alt sınıfa dâhil olanların sayısı artıyor. ABD’nin 229 bölgesinde araştırma yapan Pew Enstitüsü’nün verilerine göre ülkenin bazı bölgelerinde sadece zenginlerin sayısı artarken, diğer bazı bölgelerde ise sadece alt sınıf olarak tarif edilen dar gelirliler ordusunun büyüdüğü görüldü.

15 yıllık bir dönemi kapsayan araştırma Amerikan toplumundaki maddi ayrılma ve kopmanın devam ettiğini ve orta halli zümrenin erimekte olduğunu ortaya koyuyor.

‘Orta sınıf’ küçülüyor

ABD’nin metropol bölgelerinin çoğunda orta halli zümre erozyonu, hane reel gelirlerinin düşmesiyle kendini gösteriyor. 1999 yılından bu yana orta sınıfın geliri reel rakamlarla yüzde 8 oranında azalmış. 2007 – 2009 yılları arasındaki büyük durgunluk şokunun henüz atlatılamadığına da araştırmada yer verilmiş.

Bu veriler Başkan Barack Obama’nın ekonomi politikalarını eleştiren ve ekonomik büyümeye ve istihdam piyasasındaki istikrara rağmen çoğunluğun canlanmadan pay alamadığını öne sürenleri doğrular nitelikte.

Gelir dağılımındaki artan dengesizlik başkanlık seçim kampanyasında da önemli rol oynuyor. Pew Enstitüsü daha önce yaptığı bir araştırmada 1971 yılından bu yana ilk kez orta sınıfın nüfus çoğunluğunu oluşturmadığını ortaya çıkarmıştı. 2014 yılında orta halli Amerikalıların nüfus içindeki payı yüzde 49,9’a geriledi. Bu gelişmeye, reel ücretlerin düşmesi, hane giderlerinin artması ve zengin sayısındaki anormal artış neden gösteriliyor.