AB İspanya ve Portekiz için “yeni acı reçete” hazırladı

Bütçe açıklarıyla başları dertte olan İspanya ve Portekiz için Avrupa Komisyonu yeni mali disiplin önlemleri açıklayacaklarını belirtti.

AB İspanya ve Portekiz için “yeni acı reçete” hazırladı

AB’nin çevre ülkeleri “bütçe açıklarından” kurtulamazken, İspanya ve Portekiz için Avrupa Komisyonu yeni bir yol haritası çizeceğini açıkladı. Yeni yol haritasında her ülkeye özgü mali önlemler alınacağı belirtilirken, Avrupa Birliği Maliye Bakanları bu iki ülke için “hassas ayarlamalar” yapılmaktan kaçınılacağı mesajını verdi.

Avrupa Komisyonu tarafından geçen ay her iki ülkeye yapılan tavsiye kararlarında bütçe açıkları için şimdiye değin alınan tedbirlerin iptal edilmesi gerektiği ifade edildi. Bütçe açıklarının giderilmesi için yeni bir mali haritanın çizileceği açıklanırken, Avrupa Komisyonu Komiseri  Valdis Dombrovski tarafından yapılan açıklamada, etkin bir eylem planının yapılmasının Avrupa Yeniden Yapılandırma ve Yatırım Fonu tarafından  yürütülen bütçe çalışmaları için zorunlu olduğunun altı çizildi.

Bir başka komisyon üyesi olan Pierre Moscovici ise yaptığı açıklamada her iki ülke için farklı bir mali yolun çizileceği ve bu yolun her iki ülke tarafından kabul edileceğinin altını çizdi.

2008’den beri devam eden bütçe açığı krizinde her iki ülkede sert önlemler alırken, her iki ülkenin de bütçe açığı toplam milli hasılaya oranı AB tarafından kabul edilen yüzde üçlük açığın altına indirilmeye çalışılıyor. Portekiz için bu yılın sonunda bütçe açığı yüzde 2,5’a çekilecek, İspanya ise yüzde üçün altına 2018’den sonra inebilecek.

Krizin nedeni: Bütçe açıkları ve borç döngüsü

Bütçe açığı krizi AB’nin tüm çevre ülkelerinde etkili olurken, yüksek faizli kredilerin yaratmış olduğu borç döngüsü ülkelerin harcamalarını ciddi anlamda sarsmıştı. 2008 krizinin ardından ortaya çıkan tabloda İrlanda, İspanya, İtalya, Yunanistan ve Portekiz ciddi anlamda sarsılırken, Yunanistan borç döngüsüne girmiş ve “iflas” konumuna düşmüştü. İtalya, Portekiz ve İspanya büyük kredilerle ve sert tedbirlerle “kurtarılırken”, krizin faturası sosyal yatırımlara kesilmişti.

Özellikle İspanya ve Portekiz’de uygulanan politikalar sonucunda işsizlik ciddi anlamda yükselirken, İspanya bugün Avrupa’da işsizliğin en yaygın olduğu ülkelerden biri. İşsizlik İspanya’da uzun yıllardır yüzde 20’nin altına hiç düşmedi.