677 sayılı KHK ile göreve iadeler: Toplamda 155 kişi için sabahlara kadar çalışılmış

Resmi Gazete'de yayınlanan 677 sayılı KHK ile göreve iade edilen 155 kişi bulunuyor.

677 sayılı KHK ile göreve iadeler: Toplamda 155 kişi için sabahlara kadar çalışılmış

Dün çıkan ve Resmi Gazete’de yayınlanan 677 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile toplamda 155 kişi göreve iade edildi.

Geçtiğimiz gün Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş daha öncesinde kamu görevlerinden haksız yere ihraç edilenlerin yeni çıkacak KHK ile görevlerine dönüşünün sağlanacağı duyurulmuştu. Kurtulmuş açıklamasında bunun için sabahlara kadar çalışıldığını ifade etmişti.

677 sayılı KHK ile toplamda 155 kişi için sabahlara kadar çalışıldığı ortaya çıktı. Bununla birlikte geri dönüşü sağlananların hangi kriter üzerinden döndükleri de kararname maddesinde açık bir şekilde ifade edilmemiş durumda.

155 kişinin kurumlara göre dağılımı şu şekilde:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı: 2

Diyanet İşleri Başkanlığı: 36

TİKA: 1

Vakıflar Genel Müdürlüğü: 1

SGK: 41

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı: 10

Orman ve Su İşleri Bakanlığı: 1

Sağlık Bakanlığı: 18

Ulaştırma Bakanlığı: 29

YÖK: 16

KHK’nin konu ile ilgili bölümü şu şekilde:

“Göreve iade edilen kamu görevlileri

MADDE 2 – (1) Ekli (5) sayılı listede yer alan kamu görevlileri 15/8/2016 tarihli ve 672 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Kanun Hükmünde Kararname ile 3/10/2016 tarihli ve 675 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki listelerin ilgili sıralarından çıkarılmıştır.

(2) 672 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi hükümleri ile 675 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesi hükümleri, birinci fıkrada belirtilen kişiler bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte ilgili Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinden geçerli olmak üzere ortadan kalkmış sayılır.Söz konusu personelden bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren on gün içerisinde göreve başlamayanlar çekilmiş sayılır. Bu kapsamda göreve başlayanlara, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihten göreve başladıkları tarihe kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal hakları ödenir. Bu kişiler, kamu görevinden çıkarılmalarından dolayı herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz. Bu personelin görevlerine iadesi, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihte bulundukları yöneticilik görevi dışında öğrenim durumları ve kazanılmış hak aylık derecelerine uygun kadro ve pozisyonlara atanmak suretiyle de yerine getirilebilir. Bu maddeye ilişkin işlemler ilgili bakanlık ve kurumlar tarafından yürütülür.”

Göreve iade edilenlerin listesi:

5-sayili-liste