5 Mayıs 1818 - İyi ki doğdun Karl Marx!

Marx bugün 198 yaşında!

5 Mayıs 1818 - İyi ki doğdun Karl Marx!

Marx bugün 198 yaşında!

Komünizmin hayaleti tüm dünyada dolaşmaya devam ediyor.

Tüm dünya işçilerinin birleşeceğine olan inancımızla… İyi ki doğdun Marx!

“Şimdiye kadarki bütün toplumların tarihi, sınıf savaşımları tarihidir. Özgür insan ile köle, patrisyen ile pleb, bey ile serf, lonca ustası ile kalfa, tek sözcükle, ezen ile ezilen birbirleriyle sürekli karşı-karşıya gelmişler, kesintisiz, kimi zaman üstü örtülü, kimi zaman açık bir savaş, her keresinde ya toplumun tümüyle devrimci bir yeniden kuruluşuyla ya da çatışan sınıfların birlikte mahvolmalarıyla sonuçlanan bir savaş sürdürmüşlerdir.”