13 Ekim 1983: 12 Eylül sonrası oluşturulan Danışma Meclisi'nin görevi sona erdi

12 Eylül 1980'den sonra oluşturulan Danışma Meclisi'nin görevi sona erdi.

13 Ekim 1983: 12 Eylül sonrası oluşturulan Danışma Meclisi'nin görevi sona erdi

Danışma Meclisi (DM),  12 Eylül 1980 Darbesi’nden sonra, Milli Güvenlik Konseyi’yle birlikte, 1982 Anayasası’nı hazırlamak için kurulan Kurucu Meclis’i oluşturan bir organdır.

160 üyesi olan DM’nin üyeleri iki gruptan oluşuyordu. Her ilde vali o ilden DM’ye girecek üye sayısının üç katı sayıda aday saptıyor. MGK’nın bu adaylar arasından seçtiği 120 üye DM’ye katılıyordu. İkinci grup, MGK’nın atadığı 40 üyeydi. DM’ye üye olmak için, yüksek öğrenim görmüş, 30 yaşını bitirmiş ve 12 Eylül 1980’den önce herhangi bir siyasal partiye girmemiş olmak gerekiyordu. Ama MGK’nın doğrudan atadığı üyeler için yüksek öğrenim kaydı yoktu.

DM, 23 Ekim 1981’de açıldı ve başkanlığına Sadi Irmak seçildi.

İl temsilcileri arasında en dikkat çeken isim ise Tunceli temsilcisi Kamer Genç’tir.

Yeni anayasanın hazırlanması için DM İstanbul üyesi olarak görev alan Anayasa Hukukçusu Prof. Dr. Orhan Aldıkaçtı başkanlığında 15 üyeden oluşan bir Anayasa Komisyonu oluşturuldu. 8 aylık çalışma sonunda komisyonun hazırladığı anayasa tasarısı 17 Temmuz 1982 tarihinde Danışma Meclisi Başkanlığı’na sunuldu. Meclis bu taslak üzerinde yaptığı görüşmelerden sonra 23 Eylül 1982’de bir anayasa metni hazırladı. Bu anayasa metni MGK’ya sunuldu.

MGK’nın yaptığı değişikliklerden sonra 7 Kasım 1982′ de halk oylaması ile kabul edildi.