11 Nisan 1905 - Einstein, Görelilik Kuramı'nı açıkladı

Einstein, İzafiyet Teorisini açıkladı.

11 Nisan 1905 - Einstein, Görelilik Kuramı'nı açıkladı

Einstein, özel görelilik ve genel görelilik kuramları ile iki yüzyıldır Newton mekaniğinin hakim olduğu uzay anlayışında bir devrim yaratmıştır. Teoride matematik hesaplama ve denklemlerle yaptığı kuramlar, ileriki zamanlarda deneysel olarak çok defa doğrulanmıştır.

E = mc2 denklemiyle formülleştirdiği kütle-enerji eşdeğerliği, yıldızların nasıl enerji oluşturduğuna açıklama getirmenin yanı sıra, nükleer teknolojinin de gelişimin hızlandırmıştır. Fotoelektrik etki ve Brown hareketine getirdiği matematiksel açıklamalar, modern fiziğe diğer katkıları arasındadır.

Yaşamının neredeyse tamamında bütün kuramları birleştiren bir ‘birleşik alan kuramı’ yaratmaya çalışarak geçirmişse de bu alanda başarıya ulaşamamıştır. Einstein kuantum mekaniğinin bazı sonuçlarına, özellikle ‘belirsizlik ilkesine’ oldukça kuşkucu yaklaşmış fakat bu yaklaşımlar sonraları akademik çevrelerce benimsenmiştir.

1921 yılında fotoelektrik etkiyle ilgili çalışmalarından dolayı Nobel fizik ödülünü kazandı.