OECD: Türkiye’den beyin göçü hızlandı

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün (OECD), Türkiye'de emek göçüne dair raporu yayımlandı. Türkiye geleneksel olarak 'eğitimsiz işgücü' ihraç eden bir ülke olmasına karşın rapor son yıllarda 'yüksek eğitimli' işgücünün ülke dışına çıkışının hızlandığını ortaya koyuyor.

OECD: Türkiye’den beyin göçü hızlandı

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün (OECD), Türkiye’de emek göçüne dair raporu yayımlandı. Türkiye geleneksel olarak ‘eğitimsiz işgücü’ ihraç eden bir ülke olmasına karşın rapor son yıllarda ‘yüksek eğitimli’ işgücünün ülke dışına çıkışının hızlandığını ortaya koyuyor.

Verilere göre, 2011 sonu itibarı ile OECD ülkelerine göç etmiş ve çalışan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sayısı 1 Milyon 281 Bin kişi. 2001 yılı rakamlarıyla karşılaştırıldığında artış oranı yüzde 25,2 seviyesinde. Buna karşılık OECD ülkelerine göç eden yüksek eğitimli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının sayısı 2001 yılında 99 bin 500 civarındayken, 2011 sonunda yüzde 83 artışla 182 bin kişiye ulaştı.

Göç eden yüksek eğitimli erkek sayısındaki artış oranı yüzde 69 olurken kadınlarda bu oran yüzde 82 olarak gözleniyor. Beyin göçünde en çok tercih edilen ülkelerinde başında ise, Almanya, ABD, İngiltere, Fransa ve Hollanda geliyor. Bu veriler ışığında Türkiye, OECD ülkeleri arasında en çok göç veren ülkeler sıralamasında dokuzuncu sırada bulunuyor. Kuruluşun içerisinde OECD ülkelerine en fazla göç veren ülkelerin başında 12 milyon kişi ile Meksika bulunuyor.

OECD içinde Türkiye vatandaşlarının işsizlik oranı artıyor

Raporda, Türkiye’nin genel durumuna ilişkin, düşük eğitimli Türkiyeli işçilerin OECD içinde ağırlık oluşturduğu kaydedilirken, yurt dışında yüksek eğitimli Türkiye vatandaşlarının istihdam oranının yüzde 79,9 olduğu belirtiliyor. 2001 yılındaki verilere bakıldığında ise işsizlik oranının yüzde 5,1 olduğu gözlemleniyor.

OECD’nin, emek hareketleri ile göçmenlere dair ekonomik analizlere veri oluşturmak amacıyla en son 2011 verileriyle hazırlanan raporu, Suriye savaşıyla birlikte gelişen durumu içermiyor.