İKD'den açıklama: G-20 ve W-20 hepsi kadına düşman, insana düşman...

İlerici Kadınlar Derneği, G-20 ve kadın örgütlenmesi W-20 ile ilgili bir açıklama yayınlayarak kadınları emperyalizme karşı mücadeleye çağırdı.

İKD'den açıklama: G-20 ve W-20 hepsi kadına düşman, insana düşman...

İlerici Kadınlar Derneği (İKD) G-20 Zirvesi ve yan örgütlenmesi W-20 (Women/Kadın-20) ile ilgili bir açıklama yayınlayarak kadınları emperyalizme karşı mücadeleye çağırdı.

G-20 Zirvesi’nden önce Ekim ayında toplanan W-20 Kadın Zirvesi’nin kapsamına ve işlevine de değinen İKD, zirve kararlarına neden karşı olduklarını ve kadın düşmanı kararlara karşı mücadeleyi yükselteceklerini belirtti.

“Girişimcilik, fırsat eşitliği, kadının güçlenmesi gibi kavramlar adı altında büyük sömürü ekonomilerinin  kadın  başlığında da  sürdürülebilir bir sömürü tarifi yapılmakta, kadınların gerçek sorunları kar hırsına tahvil edilmektedir.” denen açıklamanın tam metni şöyle.

G-20 ve W-20 hepsi kadına düşman, insana düşman… 

G-20 liderlerinin onuncu toplantısı 15-16 Kasım 2015 tarihinde Antalya’da yapılıyor.

Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, İngiltere, İtalya, Japonya, Kanada, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Türkiye ve Avrupa Birliği Komisyonu’ndan oluşan G-20 ülkeleri dünyanın “en ileri ekonomileri” olarak tarif edilse de  dünya nüfusunun üçte ikisini, brüt gelirinin %85’ini ve dünya ticaretinin %75’ini oluşturan G-20 zirvelerinde alınan kararlar  emek ve halk düşmanlığının yazılı ispatı niteliğini taşıyor.   Zirve kararları Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Ticaret Örgütü (WTO) ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından desteklenmektedir.

G-20’nin yan örgütlenmelerinin en yenisi  olan  W-20 (Women/Kadın-20) ilk kez 16 Ekim’de İstanbul’da toplanarak bu sömürü zirvesine kadın sömürüsünü taşımakta geç kalmayacağını göstermiş oldu. Toplantıyı Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) Başkanlığı’nda, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) ve Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) ile birlikte yürütürken sermayenin kadın ayağını  bu zirve kapsamında sağlama  almaya çalışmışlardır.

Girişimcilik, fırsat eşitliği, kadının güçlenmesi gibi kavramlar adı altında büyük sömürü ekonomilerinin  kadın  başlığında da  sürdürülebilir bir sömürü tarifi yapılmakta, kadınların gerçek sorunları kar hırsına tahvil edilmektedir.

W-20’nin, G-20 Liderler Zirvesi’ne sunduğu öneriler sermaye sınıfının dünya ölçeğindeki ihtiyaçlarını ve çıkarlarını destekleyici içeriğe sahiptir. Sermayenin krizine karşı önlemler söz konusu olduğunda öneriler,  kadınların düzenin istikrarına eklemlenmesi için geliştirilmiştir.

G-20’nin belki de ilk kez gündemine alacağı, Suriye ve Irak’taki gelişmelerle birlikte Ortadoğu’da yaşanan savaş ve bu durumdan kaynaklanan iltica ve göç başlığı olacak. W-20’nin ise buna dair bir sözü dahi bulunmamaktadır.

Emperyalizm savaşlar ve gericilik yoluyla halkları ve ülkeleri parçalarken, kendi planları doğrultusunda işlediği insanlık suçlarını maniple etmektedir. 10 Ekim’de Ankara’da, ve sadece bu hafta Beyrut, Bağdat ve Paris’te yüzlerce insanın katliamına imza atan gerici çeteler de bu maniplasyonların parçasıdır.

Kapitalizmin krizi ile birlikte emperyalist saldırganlığın bütün ülkelerde en ağır yükü emekçi kadınların sırtındadır. Bu durum onlara emperyalist savaşları durdurmak üzere mücadele etme sorumluluğunu yüklemektedir.

Kadının özgürleşebilmesinin yolu, tam anlamıyla özgürleşebilmesinin yolu, tüm emekçiler için geçerli olan ücretli emek sömürüsünün ortadan kalkması, yani, sömürü düzeninin sona ermesidir.

İlerici Kadınlar Derneği (İKD) emperyalizme bağlı ülkelerin ekonomilerini kontrol etmek, yön vermek, bu ekonomilere uluslararası sermayenin çıkarları doğrultusunda politikalar dayatmak üzere oluşturulmuş bir platform olan G-20’de kararların emperyalist merkezler tarafından alındığına dikkat çeker ve bu platformun yan örgütü olarak kurulan W-20’nin kadınların özgürlük ve eşitlik mücadelesinin karşısında konumlandığını ilan eder.

Bu nedenle İlerici Kadınlar Derneği  olarak bütün ilerici, yurtsever ve emekçi kadınları emek hırsızlarına, katillere ve onların işbirlikçilerine karşı mücadeleye çağırmaktayız.

İlerici Kadınlar Derneği