Halit Çelenk 2016 Hukuk Ödülleri

2016 yılında verilecek Halit Çelenk Hukuk Ödülleri'nin duyurusu yapıldı. Geçtiğimiz yıl dağıtılmaya başlanan Ödüller 2016 yılında ikinci kez verilmiş olacak.

Halit Çelenk 2016 Hukuk Ödülleri

halit_celenk_by_kustaHalit Çelenk kimdir?

Devrimci hukukçu Halit Çelenk, hayatı boyunca pek çok devrimcinin avukatlığını yaparken burjuva hukukuna devrimci cepheden etkili müdahaleleriyle mücadelesini tarihe ve hukukçulara miras bıraktı. En çok Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın avukatlığı ile anılan Çelenk, işkence gören, tutuklanan, yargılanan işçilerin, öğrencilerin, gençlerin, yazarların, sanatçıların, parti, sendika, dernek, vakıf yöneticilerinin savunmalarını üstlendi.

Demokrasi Masalı, Yenilmeyenlerin Tanığı, İdam Gecesi Anıları, Türkiye İşçi Partisi’nde İç Demokrasi, Beş Kapı Beş Kilit Anılar, Barış Savaşçıları Anılar, Nazım’dan Armağan (ortak kitap), Dünün ve Bugünün Defterleri Türkiye Sorunları Dizisi 3 İnsan Hakları Dosyası (ortak kitap) ve Hukuk Açısından TÖB-DER Davası pek çok eser bırakan Halit Çelenk, 1962 yılının ekim ayında, eşiyle birlikte Türkiye İşçi Partisi’ne üye olarak aktif siyasete başladı.

Çelenk, ayrıca, Çağdaş Hukukçular Derneği Genel Başkanlığı, Türk Tarih Kurumu İkinci Başkanlığı yaptı. İnsan Hakları Vakfı kurucuları arasında yer aldı. Aziz Nesin’in öncülüğünü yaptığı Aydınlar Dilekçesi’ni kaleme alanlar arasındaydı; SBP (Sosyalist Birlik Partisi) kuruluş çalışmalarında bulundu.Türkiye İnsan Hakları Kurumu (TİHAK) kurucu üyesiydi.

89 yıllık ömrüne bunlardan çok daha fazlasını sığdırmayı başaran Halit Çelenk, 5 Mayıs 2011’de aramızdan ayrıldı.

2016 yılında verilecek Halit Çelenk Hukuk Ödülleri’nin duyurusu yapıldı. Geçtiğimiz yıl dağıtılmaya başlanan Ödüller 2016 yılında ikinci kez verilmiş olacak.

Prof. Dr. Rona Aybar, Prof. Dr. Korkut Boratav, Prof. Dr. Ali Murat Özdemir, Yrd. Doç. Dr. İlker Kılıç, Av. Erşen Sansal, Av. Bilgütay Hakkı Durna, Av. Başar Yaltı, Av. Barış Aybay, Serpil Çelenk Güvenç, Ali Rıza Aydın ve Av. Özlem Şen’den oluşan Seçici ve Düzenleyici Kurul tarafından düzenlenen ödüller, Halit Çelenk’in ölüm yıldönümü olan 5 Mayıs 2016’da sahiplerini bulacak.

Halit-Çelenk-Hukuk-Ödülleri-10Seçici ve Düzenleyici Kurul, ödülün amacını, “yaşamda ve hukukta devrimci duruşun, adaletsizliğe karşı mücadelenin simgelerinden olan Halit Çelenk’in hukuk mücadelesi ve eserleri doğrultusunda, toplumsal ilişkiler ile hukuk arasında bağlantı kuran yayın, tez veya diğer eserler üretilmesini teşvik etmektir” diye duyururken ödüller için yapılacak değerlendirmede; Halit Çelenk’in yaşamı, eserleri, mesleki ve yaşam mücadelesi, fikirleri ile hukuk ve toplumsal ilişkiler bağlantısının kurulmasının esas alınacağını açıkladı.

Yarışmayla ilgili detaylı bilgilere “www.halitcelenk.org” internet sitesinden ulaşılabiliyor.

İlk ödülleri kimler almıştı?

Seçici Kurul, geçtiğimiz yıl Halit Çelenk Hukuk Ödülü’ne iki eseri birden layık görürken iki esere de teşvik ödülü vermişti.

Halit-Çelenk-Hukuk-Ödülleri-11Prof. İbrahim Kaboğlu başkanlığındaki Gezi Hukuki İzleme Grubu tarafından hazırlanan “Demokrasi ve Totalitarizm Sarkacındaki Türkiye-Gezi Raporu” ile Yaman Akdeniz ve Kerem Altıparmak tarafından hazırlanan “İnternet ve İfade Özgürlüğü Konulu Çalışmalar-Twitter ve YouTube Erişim Engelleme Kararlarının Kaldırılması Başvuruları” konulu eserler birincilik ödülünü paylaştı.

Ayrıca, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi doktora öğrencisi Göksu Uğurlu’nun “Uluslararası Hukuk’ta Üçüncü Dünya Yaklaşımları” başlıklı yüksek lisans tezine ve yine Siyasal Bilgiler Fakültesi İdare Hukuku Kürsüsü’nden araştırma görevlisi Nazile İrem Yeşilyurt’un “İdari Yargıda Yürütmenin Durdurulması ve İvedi Yargılama: Hukuka Sermayeye Koşut Hız Ayarı” başlıklı makalesine de teşvik ödülü verildi.