Dil öğretimi? Din öğretimi!

MEB’i, ikinci yabancı dil uydurmacılığının altında 7-8 yaş grubu 2. Sınıf öğrencilerinin zihinlerine müdahale etme hazırlığındadır. 2. Sınıflarda Arapça projesi de bunun bir uzantısıdır.

Dil öğretimi? Din öğretimi!

Feride GÜNTEKİN

12 Eylül darbesinin somut çıktılarından biri olan din kültürü dersleri, ülkemizde 1982 anayasasıyla birlikte ilk ve ortaöğretimde zorunlu hale getirilmiştir. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi adıyla müfredata giren bu ders, AKP iktidarında “dindar ve de kindar bir nesil” yetiştirmenin en güçlü enstrümanı olarak özellikle 4+4 eğitim sistemiyle birlikte tamamen ideolojik ve siyasal bir misyonla 4. Sınıftan itibaren ders programlarında yerini almış durumda. 5. Sınıftan itibarense 4+4 ün alâmetifarikası olarak zorunlu iki saatlik din kültürü dersine ek olarak haftada 6 saat daha “Kur’an-ı Kerim, Temel Dini Bilgiler, Hz. Muhammed’in Hayatı” derslerini seçerek, toplamda 35 saatlik olan haftalık ders programının en az sekiz saatini dini eğitimle tamamlayabilirsiniz. En az diyoruz, çünkü bu seçmeli dersleri ikişer saat olarak değil dörder saat olarak da seçme “özgürlüğü”ne sahipsiniz!

Yandaş sendika Eğitim-Bir Sen’ in 2014 Milli Eğitim Şura’sında okul öncesi ve 1,2 ve 3. Sınıflara da zorunlu din dersi koyma önerisi, yarattığı yankının da hesaba katılmasıyla birlikte “Değerler Eğitimi” adı altında yumuşatıldı ve aslında şuanda pek çok okulda fiilen uygulanamaz halde. Gerek bahsi geçen yaş grubunun (4-9 yaş aralığı) öğretim-eğitim düzeyine uygun pedogojik bir yeterlilik üretilememesi, gerek çocukların zihinsel gelişimleri ve psikolojik sağlıkları söz konusu olduğu için devreye giren veliler ya da öğretmenler, “Değerler Eğitimi” nin örgün eğitime tam olarak Eğitim-Bir Sen’in ya da daha doğrudan AKP’nin istediği biçimde girmesini bir nebze olsun engelledi.

Fakat en son gelişmeler, bu konuda üretilen zihni sinir projelerinin sona ermediğini gösteriyor. Milli Eğitim Bakanlığımızın bu konuda şapkadan en son çıkardığı tavşan “2. Sınıflara ikinci yabancı dil olarak Arapça öğretilmesi”!

2013-2014 eğitim-öğretim yılında haftada iki saatlik ingilizce dersleriyle başka bir dille tanışan 7-8 yaş grubu öğrencilere, latin alfabesine bile sahip olmayan bir dil, önümüzdeki eğitim öğretim yılı 2. Yabancı Dil olarak sunulacak. Ama alakasını kuramadığımız(!) bir biçimde bu dersin içeriğini, ders ve öğretmen kitaplarını “Din Öğretimi Genel Müdürlüğü” hazırlayacak!

Milli Eğitim Bakanlığı’nın uzunca bir süredir Din Öğretim Genel Müdürlüğü’nün bizzat kendisi gibi çalıştığını bildiğimiz için kuramadığımız bir alaka yok tabii ki. Değerler Eğitimi ile istediğini tam olarak alamayan AKP’nin MEB’i, ikinci yabancı dil uydurmacılığının altında 7-8 yaş grubu 2. Sınıf öğrencilerinin zihinlerine müdahale etme hazırlığındadır. Dindar nesil yetiştirmenin temeli, ne kadar küçükken atılırsa amaçlarına o kadar hızlı ulaşabileceklerini düşünen karanlık bir zihniyetle karşı karşıyayız yıllardır. 2. Sınıflarda Arapça projesi de bunun bir uzantısıdır.

AKP’nin ikinci Cumhuriyet’i yerleştirme çabalarının ve oluşan gerilimlerin yansımalarının en rahat gözlemlenebildiği alanlardan biri olarak eğitim sistemimiz, gerek bu kadar yılda biriken sorunlar, gerek AKP’nin cemaat hesaplaşması ve kadrolaşma politikası, gerek yap-boz tahtasına çevrilen eğitim sistemleri ve günü kurtarma çabaları yüzünden kocaman bir sorun yumağı halindedir.

Eğitim sisteminin ancak merkeziyetçi bir devlet planlamasıyla gerçek bir “birey yetiştirme” aracı haline geleceğini biliyoruz. Bunu bilmemiz bugün çocuklarımızın aklını, öğretmen arkadaşımızın hayatını bu karanlığa teslim edeceğimiz anlamına tabi ki gelmiyor. Karanlığa karşı bilimsel aydınlanmanın savaşı öğretmenlerimiz, velilerimiz üzerinden okullarda devam ediyor, edecek.