Kadın

Çalışan kadın nasıl emzirecek?

emzirme haftası - görselEmzirme, yeni doğan bebeğin gelişimi ve büyümesi için en sağlıklı yöntem olarak kabul edilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü, ilk altı ayda bebeklerin sadece anne sütü ile beslenmesinin gerekliliğini vurgulamaktadır. Emzirmenin önemini vurgulamak için 1-7 Ekim haftası “Emzirme Haftası” olarak kabul edilir.

 

Birçok araştırma, anne sütünün bebeğin fiziksel ve ruhsal dünyası için gerekliliğinin altını çizmektedir. Anne – bebek arasındaki ilk ilişkinin emzirme ile başladığı, bunun yanı sıra emzirmenin bebeğin enfeksiyonlardan korunması, bağışıklık sisteminin güçlenmesi, ishal ve kabızlığın önlenmesi, bazı çocukluk çağı kanserlerinden korunması, zeka gelişiminin olumlu etkilenmesi gibi pek çok yararının olduğu bilinmektedir. Araştırmalar, ilk altı ayda anne sütü alan bebeklerin diş ve çene sağlıklarının daha iyi olduğunu, ileri yaşlarında obezite olma olasılıklarının da daha düşük olduğunu söylemektedir. Bebek için yararlı olduğu kadar emzirme anne için de yararlıdır. Emziren annelerin strese karşı toleransı daha fazladır, sindirim sistemleri daha sağlıklı çalışır ve bebek ile arasındaki güven ilişkisi daha kolay kurulur.


Çalışan anneler için doğum sonrası ilk altı ayda bebeklerini sağlıklı bir biçimde emzirmeleri çalışma koşulları ve yasal düzenlemeler göz önünde bulundurulduğunda mümkün görünmüyor. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre, kadın işçilerin doğumdan önce sekiz hafta ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam 16 hafta çalıştırılmamaları esas alınmıştır. Tüm sağlık kurumları ve biliminde kabul ettiği altı aya kadar çocuğun yalnızca anne sütü ile beslenmesi ülkemizde çalışan kadınlar açısından hayata geçirilememektedir.  Zira yasal mevzuat, çalışan annelerin emzirme hakkını, çocuğun bir yaşına kadar yalnızca günde bir buçuk saat ile sınırlamaktadır. Böylece doğum izni biten annenin, çocuğu altıncı aya gelmeden dahi emzirmeyi mesai saatleri içinde günde bir buçuk saatle sınırlandırılmıştır. Bu durum ülkemizde pratik olarak çalışan kadının bu hakkını bir buçuk saat dahi olsa hakkını kullanmasını ulaşım ve ağır iş koşulları nedeniyle kullanılamamaktadır. Çalışan anneler bu saatleri genel olarak birleştirme yöntemine gitmeye mecbur bırakılmaktadırlar. Yasal düzenlemeler çalışan annelerin ihtiyaçlarına uygun olmadığından bebekler fiilen altı aya kadar anne sütü ile devamlı beslenememektedirler.

 

Yukarı