Anayasa Mahkemesi'nden skandal karar

Anayasa Mahkemesi (AYM) anne-baba rızası olmadan çocuğa zorunlu aşı yaptırılmasının insan haklarını ihlal ettiğini söyleyerek skandal bir karara imza attı.

Anayasa Mahkemesi'nden skandal karar

Anayasa Mahkemesi (AYM) anne-baba rızası olmadan çocuğa zorunlu aşı yaptırılmasının Anayasa’nın “kişinin dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığı”nı düzenleyen 17. ve “temel hak ve hürriyetlerin ancak kanunla sınırlanabileceğine” ilişkin 13. maddesine aykırı bularak ihlal kararı verdi.

Geçtiğimiz yıllarda ABD’de başlayan gericilerin aşı karşıtı kampanyalarına Türkiye’de de katılanlar olmuştu. Yargıtay 2’nci Hukuk Dairesi, son dönemde “Domuz kanı var”, “Aşı­lar gü­vensiz” gibi gerekçelerle çocuklarına zorunlu aşı yaptırmak istemeyen anne ve babaların sayısının artması üzerine geçen yaz “Çocuğun üstün yararına açıkça aykırı ise rıza aranmaz” diyerek “Aşı yapılmalı” kararı vermişti.

Anayasa Mahkemesi, bu kararıyla gericilerin aşı karşıtı kampanyasına yol vermiş oldu. Son dönemde, çok uzun süredir görülmeyen ve bazıları ölümlere veya ciddi hasarlara yol açan hastalıklar aşı karşıtı kampanyalar yüzünden aşılama programlarının etkinliğinin düşmesi nedeniyle tekrar görülmeye başlandı.

‘Kanuni düzenleme yok’ iddiası

Hürriyet Gazetesinden Oya Armutçu’nun haberine göre, AYM’nin ilke kararı ışığında, yasal bir düzenleme ile kısıtlama getirilmediği sürece anne-baba rızası olmadan mahkeme kararıyla bile olsa çocuğa zorunlu aşı yaptırılamayacak. AYM, çocuğa aile rızası olmadan aşı konusunda bir kanuni düzenleme bulunmadığı, temel hak ve özgürlüklerin ancak kanunla sınırlanabileceği gerekçesiyle ihlal kararı verdi.

Oysa gerek Yargıtay’ın verdiği kararda kendisine dayanak aldığı Medeni Kanun gerekse Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, aşılama ve bulaşıcı hastalıklara ilişkin yeterli düzenlemeleri içeriyor.

AYM yetkilileri, ihlal kararının Yargıtay 2’nci Hukuk Dairesi’nin, Çocuk Hakları Sözleşmesi ve Medeni Kanunu’na dayanarak, “Çocuğun üstün yararı” gerekçesiyle “Devlet, geçerli bir delil gösterilmedikçe, anne-baba rızası aramaksızın çocuğa zorunlu aşı yaptırabilir” şeklindeki yeni ve zorunlu aşıya vize veren içtihatı ile çelişmediğini de bildirseler de gericilerin aşılama karşıtı kampanyasına destek vermiş oldular.

Yetkililer, kararın AYM Genel Kurulu’nca verildiği için ilke kararı niteliği taşıdığını ve benzer bireysel başvurularda da ihlal kararı verileceğini bildirdiler. Hükümetin zorunlu aşı konusunda yasal düzenleme yapması gerektiği kaydedildi.