Altan Tan'ın yasama maceraları

HDP’li Altan Tan, verdiği yasa teklifleri ile AKP'nin 'cami yakıyorlar' diye suçladığı HDP'nin imajını düzeltebilir mi?

Altan Tan'ın yasama maceraları

HDP’li Altan Tan’dan AKP’nin HDP’ye dönük ‘cami yakıyorlar’ gibi dini saldırılarına karşı cevap geldi. Tan, Cumhuriyetin 1925 yılında kapattığı ‘tekke ve zaviyeler’in yeniden açılması için yasa teklifi sundu. Tan, ayrıca İmar Kanunu ve diğer kanunlarda değişiklik yapılarak imar planlarında yer alan ‘ibadet yeri’ gibi ifadesinin ‘cami, mescit, cemevi, havra, sinagog ve kilise’ olarak değiştirilmesini önerdi.

“Zaten faaliyetteler, anlamsız yasayı kaldıralım”

Tan, tekke ve zaviyelerle ilgili yasakların kaldırılması durumunda, “Nakşibendîlik, Kadirilik, Halvetilik, Uşşakîlik, Cerrâhîlik, Şâbânilik, Sa’dîlik gibi Sünnî tarikatların dini değerlerini özgürce yaşayacaklarını” savundu.

Tan sunduğu kanun teklifinin genel gerekçesi özetle şöyle:

“Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması, 30 Kasım 1925 tarihinde kabul edilip 13 Aralık 1925 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 677 sayılı kanun ile uygulamaya konmuştur. Bu kanunla beraber bütün tarikatlarla birlikte şeyhlik, dervişlik, müritlik, dedelik, seyitlik ve çelebilik gibi unvan ve sıfatların kullanılmasını, bunlara ait hizmetlerin yapılmasını ve bu unvanlarla ilgili elbise giyilmesini de yasaklamıştır.

Ayrıca yasa ile Türkiye Cumhuriyeti içinde tarikatlara fayda sağlamaya yönelik tüm türbeler kapatılmış, türbedarlıklar kaldırılmıştır. Yasaya aykırı davrananlara para ve hapis cezası getirilmiştir.

Günümüzde de kanunen yasak olmasına rağmen birçok tarikat, tekke ve medrese faaliyetini sürdürmektedir.”

Tarikatlara serbestliğe Alevi kılıfı

Altan Tan, AKP’nin bir süredir tarikatlara serbestlik sağlamak için kullanmaya çalıştığı Alevi kartına da başvurarak Alevi yurttaşların cemevi taleplerinin de bu yasa nedeniyle reddedildiğini ileri sürerek “Demokratik bir ülkede vatandaşların dini ve mezhebi inançları gereği Hacı Bektaş-ı Veli Dergâhı örneğindeki gibi yüzyıllar içinde oluşan kurum ve kuruluşların yasaklanması doğru değildir. Bu yasa günümüzde anlamsızlaşmıştır.” dedi.

“İbadet yeri yerine cami, mescit, cemevi, havra, sinagog ve kilise denilsin”

Altan Tan, bir yasa teklifini de imar yasaları için yaptı.

İmar yasalarında yer alan ‘cami’ ibaresinin ‘ibadet yeri’ olarak değiştirilmesinin yeterli olmadığını hatırlatan HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, hangi yerlerin ibadet yeri sayılıp sayılmayacağı tartışılmaya başlandığını vurguladı. Tan, “Devletin ülkemizde yaşayan tüm dinlerin ve mezheplerin ibadetlerini yaptıkları ibadethanelerine eşit yaklaşması gerekmektedir. Bu nedenle ibadet yeri kavramı daha net bir biçimde ortaya koyulmalıdır.” diyerek çeşitli yasalar yer alan ‘ibadet yeri’ teriminin yeterince açıklayıcı olmamadığı için sorunlara neden olması nedeniyle ‘cami, mescit, cem evi, havra, sinagog ve kilise’ olarak değiştirilmesini önerdi. daha uygun olacaktır.