AKP gözünü kamu emekçisine dikti: İş güvencesi ortadan kalkıyor

AKP gözünü kamu emekçisine dikti

AKP gözünü kamu emekçisine dikti: İş güvencesi ortadan kalkıyor

AKP Hükümeti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda (DMK) düzenleme yapmak için hazırlıklara başladı. Yeni düzenlemeye göre kamu emekçilerini işten çıkarmak kolaylaşacak, esnek istihdam yaygınlaştırılarak iş güvencesi ortadan kaldırılırken performansa dayalı uygulamaya geçilecek.

Çalışma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı’nın yürüttüğü çalışmalarda değişikliklere ilişkin ayrıntılar belli olmaya başladı.

Yeni düzenlemeyle çalışanların büyük kısmı sözleşmeli hale getirilirken imzalanan sözleşmeyle, her yılın sonunda amirin inisiyatifine bağlı olarak, kamu emekçisinin performansı belirlenecek ve ücretler bu performans üzerinden tespit edilirken işten çıkarma kolaylaşacak.  Bunun yanı sıra, kamu emekçilerinin iş akitleri, terör örgütlerine destek gibi gerekçelerle disiplin cezası verilerek de sonlandırılabilecek. Disiplin cezaları yeniden tanımlanırken kamu emekçileri ile ilgili ağırlaştırıcı düzenleme olmayacak. Esnek ve kuralsız çalışmayla birlikte haftada 5 gün ve 40 saat çalışma tarihe karışırken, çalışma saatleri ve günleri amirler tarafından belirlenecek.

Yürürlükteki yasada özel görevler için öngörülen rotasyon yöntemi, yeni düzenlemeyle birlikte, bütün kamu emekçilerini kapsayacak biçimde yaygınlaştırılırken emekli maaşına dâhil olmaması için fazla mesai ücreti ortadan kaldırılacak.

Kamu hizmetleri önce yerel yönetimlere, ardından da “hizmet satın alma” adı altında taşeron şirketlere devredilirken Kamu Personel Rejimi ile birlikte müdürler ve üst düzey bürokratlar hariç tüm memurlar 4857 Sayılı İş Kanunu kapsamına alınarak sözleşmeli olarak çalıştırılacak. Böylece, kamu hizmetleri, özel sektör mantığı ile yürütülecek.

İdarenin görevden alma ve görev yeri değiştirme yetkisi genişletilecek. Görev yeri değiştirilen kamu emekçisinin yargı yoluyla işe iadesinin yolu sınırlandırılacak.

Sendikal örgütlenme ve mücadele zayıflayacak. İş güvencesi elinden alınmış olan, yarı-zamanlı veya evinden çalışırken performansa göre ücret alan emekçilerin örgütlenme zemini ortadan kalkacak.

Eğitim-İş’ten basın açıklaması

AKP iktidarının DMK’da yapacağı yeni düzenlemeye karşı Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş) 14 Kasım Cumartesi günü Ankara Güvenpark’ta bir basın açıklaması yaptı. “AKP’nin memuru olmayacağız”, “Memur yatmıyor, ülkesini satmıyor”, “Esnek çalışma istemiyoruz” sloganlarıyla yapılan eylemde konuşan Eğitim İş Genel Başkanı Veli Demir, 1 Kasım seçimlerinin ardından AKP’nin, %49’luk oyuyla yeniden iktidar olma yolunda attığı ilk adımlarda gözünü memurların iş güvencelerine diktiğini ve Cumhuriyet’in kazanımlarına yönelik bilinçli bir şekilde yürüttüğü politikaların en önemli hedeflerinden birinin de 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda değişiklik yapmak olduğunu söyledi.

Demir “AKP Hükümeti kamu hizmetlerinin tasfiyesine paralel kamu görevlilerini de tasfiye edecek ve siyasi iktidara her yönüyle bağlı kapı kulları yaratmak düşüncesiyle bir değişiklik yapmak istemektedir. Geleceğimizin güven içinde devam etmesini, AKP’nin politikaları değil kamu görevlileri ve sendikalarının mücadele azmi ve kararlılığı belirleyecektir. Bu nedenle kamu emekçileri, hem anayasada hem de iş yaşamımızı düzenleyen diğer yasalarda yapılmak istenen değişikliklere karşı birlikte mücadele yöntemini seçmelidirler. Bu açıdan tüm sendikaları tarihi bir sorumluluk beklemektedir. Söz konusu sorumluluk, hiçbir siyasi anlayış, dini inanç ayrımı gözetmeksizin tüm kamu çalışanlarını köleleştirmeyi amaçlayan yasa değişikliğine karşı ortak eylemleri örerek siyasal iktidara tepki verme sorumluluğudur.” derken, Eğitim-İş’in bu sorumluluğu yüklenmeye hazır olduğunu belirtti.