AB istedi, sınır güvenliği "sivilleşiyor"

İçişleri Bakanı Efkan Ala, profesyonel silahlı sınır güvenliği örgütü kurulması, yeniden başlayan AB'ye uyum süreci kapsamında yapılacaklar ve "kişisel verilerin korunmasına" ilişkin açıklamalarda bulundu.

AB istedi, sınır güvenliği

İçişleri Bakanı Efkan Ala, profesyonel silahlı sınır güvenliği örgütü kurulmasına ilişkin, “Bizim üç tarafımız denizlerle çevrili, Sahil Güvenlik Komutanlığı var, bu taraftan Kara Kuvvetleri var, diğer taraftan Gümrük Muhafaza gibi başka birimlerimiz var. Bütün bunları koordine eden, bunları içine alan ciddi, büyük bir teşkilat” dedi.

Profesyonel silahlı sınır güvenliği teşkilatı kurulmasına ilişkin çalışmalar hakkında bilgi veren Ala, bu teşkilatın, AB fasıllarının açılması ve vize muafiyeti sağlanmasına ilişkin pakette yer aldığını ve sınır güvenliğinin sivil otorite tarafından sağlanması amacına yönelik olduğunu söyledi. Bu proje uzun bir süredir AKP tarafından gündeme getirilmekle birlikte bugüne kadar adım atamadığı ve sadece sözde kalan bir proje olarak bekliyor.

Türkiye, geçmişte kara sınırlarının güvenliği meselesinde, öncelikle Jandarma Genel Komutanlığı’nı yetkilendirmişken daha sonra önce Hakkari ve Şırnak dışında tüm sınır güvenliğini ve sonra bu illerin sorumluluğunu da Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na devretmişti.

AB uyum süreci altında yapılacak değişiklikler

Bakanlık olarak hazırlayacakları kanun tasarısını Meclis’e göndereceklerini ifade eden Bakan Ala, şöyle devam etti: “Burada iki şey söz konusu. Kısa dönemde bir kere bizim güçlü bir sivil koordinasyon mekanizması kurmamız gerekiyor. Onu kuracağız. İkincisi de sivil teşkilatlanma. Tabii o biraz zaman alıyor. Bizim sınırlarımızı askeri birliklerimiz, Kara Kuvvetlerimiz koruyor. Önümüzdeki dönemde bunun, Avrupa Birliği projesi ile de uyumlu reform paketlerinin içerisinde çıkartılarak artık sivil bir alana, sivil bir müesseseye kavuşturulması için çalışmaları yürütüyoruz.”

AB’ye uyum çerçevesinde pasaportların yenilenmesi, yeni ehliyetler ve elektronik kimlik kartlarının dağıtımı konusunda da bilgi veren Ala, gelecek yıl içerisinde bunların gerçekleştirileceğini söyledi.

Nüfus Hizmetleri Kanunu taslağında, vatandaşların günlük hayatını kolaylaştıracak düzenlemelerin olduğunu vurgulayan Ala, tasarının yasalaşmasıyla elektronik çipli pasaport ve kimlik kartlarının kısa sürede dağıtılacağını bildirdi. Ala, artık bu konularla nüfus müdürlüklerinin ilgileneceğini, dolayısıyla bu alandan ayrılacak 5-6 bin polisin güvenlik hizmetlerinde değerlendirileceğini kaydetti.

Yeni düzenleme kapsamında, nüfustaki yanlış kayıtların bir dilekçeyle düzeltilmesinin mümkün olacağını vurgulayan Ala, bürokratik işlemlerin azalacağını ifade etti.

Devletin elektronik fişlemesinin adı “kişisel bilgilerin korunması” olacak

Ala, Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında, siber güvenliğe ilişkin yapılması planlanan yasal düzenlemeler hakkında da bilgi verdi.

Bu durumun dünyanın da gündeminde olduğunu, siber güvenlikle siber saldırıların bir arada anıldığını vurgulayan Ala, birçok bilginin elektronik ortamda toplanırken siber saldırılara da açık hale geldiğini söyledi.

Meclis’e ilk gönderecekleri yasa tasarılarından birinin “kişisel bilgilerin korunmasına” ilişkin olacağını dile getiren Ala, siber güvenliğin yüksek seviyede sağlanabilmesi için birçok alanda hem teknik hem de hukuki çalışma yürüteceklerini bildirdi.

Ala’nın bahsettiği “kişisel bilgilerin korunmasına” ilişkin yasa tasarısı, kişisel verilerin korunmasından çok devletin tüm yurttaşların her türlü kişisel verilerine nasıl ulaşacağını düzenleyen bir elektronik fişleme yasası olması dikkat çekiyor. Herkesin hayatında attığı tüm adımların, yaptığı tüm işlemlerin devlet ve güvenlik güçleri tarafından nasıl takip edilip kayıt altına alınacağını düzenleyen yasa tasarısında kişisel bilgilerin devlete karşı da güvenliğine ilişkin hiçbir düzenleme yer almıyor.

Köy korucuları arttırılıyor

Ala geçici ve gönüllü köy korucularının terörle mücadeleye ciddi katkıları olduğunu belirterek, ihtiyaç doğrultusunda valiliklere 5 bin kişilik kadro gönderildiğini ifade etti.

Müracaatların alındığını ve değerlendirmelerin yapıldığını ifade eden Ala, en kısa sürede korucuların görevlerine başlayacaklarını kaydetti.